1 jaarevaluatie

Tussentijdse evaluatie Naoberkracht Witteveen

Het project Naoberkracht is in oktober 2016 gestart, daarom was het tijd voor een gedegen evaluatie. Hieronder staan de belangrijkste conclusies. Bent u benieuwd naar de totale notitie ‘Naoberkracht Witteveen’ klik dan op deze link 1 jaarevaluatie Naoberkracht
Deze evaluatie is niet alleen beschikbaar voor de dorpsbewoners maar ook voor anderen. Zo is dit met de partners van WelWoZo, het gemeentelijk overleg tussen Welzijn, Wonen en Zorg die tot doel heeft inwoners langer zelfstandig thuis te laten wonen, besproken en op 29 november aan wethouder Bouwman uitgereikt.
Conclusie Tussentijdse Evaluatie
In oktober 2016 is Dorpsbelang Witteveen gestart met de pilot ‘Naoberkracht Witteveen’. De tussentijdse evaluatie, die gedaan is in oktober 2017, laat zien dat de organisatievorm waarvoor is gekozen past bij de beoogde resultaten. Er is een heldere taakverdeling tussen ‘het Duo Naoberkracht’ die de gesprekken met de bewoners verzorgen en de Kopgroep die coördineert, ondersteunt en faciliteert en waar nodig Dorpsbelang inschakelt. Er wordt voldoende tijd genomen voor maatwerk en kwalitatief inhoudelijk goede gesprekken met bewoners. Er is ingespeeld op evidente hulp- en zorgvragen. Er is gestart met het doel dat ons duo Renda en Josina in 2 jaar tijd in gesprek gaan met alle dorpsbewoners om te inventariseren wat het dorp zelf in huis heeft, wat de dorpsbewoners kunnen betekenen voor anderen.
Aan het einde van die 2 jaar hebben we een digitale kaartenbak. Daar kunnen dorpsbewoners via Josina en Renda een beroep op doen. Verrassend is dat er in het afgelopen jaar al 12 koppelingen tussen vraag en aanbod werden gemaakt. Daarnaast was er oog voor overbelasting van dorpsgenoten c.q. mantelzorgers en tot slot werd waar mogelijk een vertaling gemaakt naar een collectieve voorziening voor het dorp.

Al doende is de nodige kennis vergaard die nog niet in huis was. Met hulp van een inwoner is op vrijwillige basis een registratiesysteem ontworpen dat professioneel genoemd kan worden. In deze database worden bevindingen zoals hulp- of ondersteuningsvragen maar ook de aanwezige talenten in het dorp overzichtelijk vastgelegd. Daarnaast is een start gemaakt met het opzetten van een netwerk met instanties op het gebied van hulp/zorg/welzijn/dienstverlening/huisvesting en WMO.

In dit eerste projectjaar is gewerkt aan de bekendheid van het project Naoberkracht Witteveen, bij bewoners maar ook gemeentelijk, provinciaal en zelfs landelijk.
Tevens laat de tussentijdse evaluatie zien dat de pilot bijdraagt aan:
o Grotere zelfredzaamheid van inwoners Witteveen,
o versterken van de eigen netwerken,
o vergroten sociale samenhang,
o stimuleren en organiseren van informele zorg,
o samenwerking en afstemming met professionele organisaties op gebied van zorg, wonen en welzijn,
o onderzoek met WELWOZO-partners naar snijvlak vrijwillige/professionele hulp.

Naoberkracht okt. 2016 – okt. 2017
– 201 gesprekken (41 % van de bevolking van 15 jaar en ouder)
– 103 personen 55+
– veel informele contacten op straat, in het dorpshuis of telefonisch/per e-mail

Er is een Database Naoberkracht ontwikkeld, ofwel ‘De Kaartenbak’. Hierin worden bevinden vastgelegd: welke hulp- of ondersteuningsvragen zijn er? Welke koppelingen zijn gemaakt tussen vraag en aanbod? Welke talenten hebben we in ons dorp?

In het eerste projectjaar is 12 keer een koppeling gemaakt tussen vraag en aanbod:
2 Keer met betrekking tot mobiliteit,
1 keer tuinonderhoud,
2 keer mantelzorg,
5 keer oppassen,
1 keer sociale activiteiten en beweging,
1 keer zorg gerelateerd.
Alle keren is de vraag binnen het dorp opgelost.
Er is een structurele samenwerking met Welzijnswerk Midden-Drenthe.
Daarnaast wordt samen met het gemeentelijke ‘WelWoZo overleg’ gezocht naar verbindingen tussen formele en informele zorg en ondersteuning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *