NIEUWS van NAOBERKRACHT

Vanaf 28 februari inloopspreekuur
Vanaf 28 februari is het ook mogelijk om even binnen te lopen bij Naoberkracht.
De deur van het kantoor van Dorpsbelang/Naoberkracht in de Tille staat iedere dinsdagmiddag open tussen 15.00 en 16.00 uur. Alle bewoners zijn welkom met een vraag, opmerking of om eens in gesprek te gaan met Renda en Josina.
De huisbezoeken, ook al starten zij met het inloopspreekuur, blijven gewoon plaatsvinden. Natuurlijk kunt u ook bellen met Naoberkracht, telefoon: 06 148 90 113
Het e-mail adres is naoberkrachtwitteveen@gmail.com.
’t Reparatie Hoes
Tijdens de huisbezoeken is naar voren gekomen dat er behoefte is om kleine reparaties (op technisch gebied, maar een gaatje in de muur laten boren kan ook) en verstelwerkzaamheden aan kleding (nieuwe rits inzetten, gaatje stoppen) in het dorp te laten uitvoeren.
Inmiddels zijn er voldoende mensen bereid gevonden om dit te kunnen doen. Eventuele kosten worden vooraf in overleg met u vastgesteld.
Aanmelden kan iedere woensdagochtend in de dorpshuiskamer van de Tille tussen 10.00 en 13.00 uur. Bellen, op dat tijdstip kan ook naar het dorpshuis, telefoon: 55 22 66.
Naoberkracht leent (hulpmiddelen)
Er zijn mensen die hulpmiddelen in huis hebben waar zij zelf geen gebruik van maken en die
uitg eleend kunnen worden. Rolstoel, krukken, noem maar op. Naoberkracht inventariseert om welke hulpmiddelen het gaat en deze kunnen geleend worden. Bel Josina en Renda op telefoonnummer 06 148 90 113 en vraag naar de mogelijkheden. Natuurlijk kunt u ook bellen als u een hulpmiddel heeft dat uitgeleend mag worden.
Naoberkracht wandelt
Hier en daar geven mensen aan het prettig te vinden niet alleen, maar met anderen te willen wandelen. Zij hebben hun 06 nummer beschikbaar gesteld en Naoberkracht maakt een ‘Naoberkracht wandelt’ app aan. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Renda en Josina telefoon 06 148 90 113. Uw 06 telefoonnumme r komt dan ook in de ‘Naoberkracht wandelt’ appgroep. Heeft u zin om samen te wandelen, dan meld u zich via deze app waar wandelliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten.