Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Witteveen d.d. 5 april 2017

Aanwezig 36 De presentielijst is op te vragen bij secretaris Yvon Veldhoen. Welkom, opening, mededelingen en vaststellen agenda Liesbeth Langen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Melding van afwezigheid van Anita Lauffer, Patricia Mooren, Els den Os, Roel Seele, Paul Mooren. Vanmiddag heeft Witteveen te horen gekregen dat zij tot de 3 finalisten behoort van de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs! (applaus) We roepen bewoners op vast 23 september in hun agenda te noteren zodat we gezamenlijk kunnen afreizen naar de prijsuitreiking. De jury zal tussen Pasen en Pinksteren een bezoek brengen aan ons dorp. Denk mee over de wijze van ontvangst! We kunnen in elk geval vlaggen. Volgens de (herziene) planning zal donderdag 13 april de laatste hand aan het dorpsplein worden gelegd. Alle inwoners zijn welkom voor de feestelijke opening door wethouder Dennis Bouwman op zaterdag 3 juni om 14.00 uur. In het najaar staat in de planning dat […]

Paasvuur 2018

Dit jaar wordt het paasvuur gehouden op het terrein van de familie Verheul op het Westerborkerveld/Mr J.B. Kanweg, tegenover Kanweg 10/12 achteraan aan het kanaal. Natuurlijk kan het vuur niet branden zonder hout. Schoon snoeihout is dus van harte welkom! Inbrengen kan op zaterdag 17 maart en zaterdag 24 maart van 9.00 tot 13.00 uur. Mocht je op deze dagen/tijden niet kunnen, neem dan even contact op met Roel Jan Scheper: 06 55 98 83 26 om een afspraak te maken

Dorpsbelang Witteveen nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering

Dorpsbelang Witteveen nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 maart om 20.00 uur in dorpshuis de Tille. De bijbehorende stukken (waaronder de concept notulen van de ALV 05 april 2017) zullen in de volgende S & O en de website dorpwitteveen.nl gepubliceerd worden. Deze stukken liggen vanaf 19.45 uur ook ter inzage Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering Agenda: Welkom, opening, mededelingen en vaststellen agenda Vastellen concept notulen ALV 05 april 2017 Financieel jaarverslag 2017 wordt toegelicht door de penningmeester Patricia Keizer Verslag kascontrolecommissie bestaande uit Els den Os en Ryan Schepers. Verkiezing lid kascontrole, aftredend Els den Os Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Yvon Veldhoen en Sylvia Keizers; voorgedragen als nieuw bestuurslid- Cora Prijs Uitgenodigd: bestuur van de Tille met een toelichting op de stand van zaken. Uitgenodigd: Lustrumfeest commissie met toelichting op financieel verslag lustrumfeest 2016. PAUZE […]

Inbraak op onze school in Balinge

Er is 24 januari op woensdag avond ingebroken. Er zijn 15 chromebooks gestolen, het waren eigenlijk 16. Maar ze hebben 1 laten vallen op de parkeerplaats. Ze hebben met een koevoet het raam open gebroken. Maar er zijn geen sporen en ook geen vingerafdrukken gevonden, er was politie in de klas en een mevrouw van het forensisch instituut. En ze hebben de koffer met chromebooks via buiten, uit het raam getrokken. We  hadden geluk want er zat een slot aan de verwarming en als ze de verwarming kapot hadden gemaakt, dan was de school onder water gelopenWe zijn best wel geschrokken van de inbraak. Niek in ‘t Hout en Nick Daling

Schrijf vast in uw agenda: de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang zal plaats vinden op woensdagavond 28 maart.

Vervolg Openbaar Vervoer. In het laatste nummer van de S&O van 2017 schreven we dat we weer in overleg zijn met het OV bureau over het terug krijgen van buslijn 37 door Witteveen. We hadden samen met de Broekstreek en Nieuw Balinge een alternatieve route aangeleverd. Een route die aansluit bij de buslijn als een scholierenvoorziening en die aan alle voorwaarden leek te voldoen (o.a. dat de route niet langer dan 90 minuten mocht duren). Onlangs hadden we weer gezamenlijk een overleg met het OV bureau op het gemeentehuis en daar hoorden we het ,toch wel teleurstellend, bericht dat onze alternatieve route toch nog te veel problemen heeft waardoor het niet mogelijk lijkt. De onderhandelingen gaan door, binnenkort is er een vervolgoverleg. We hopen natuurlijk dat er nog een alternatief wordt gevonden, maar onze verwachtingen daarop zijn niet meer groot. Maar wie weet……we blijven het proberen…. en we blijven jullie […]

Betalen voor legen grijze container uitgesteld

In 2018 gaat u nog niet betalen voor het legen van de grijze container. Technisch gezien zijn er nog aanpassingen nodig. Daarbij komt dat het scheiden van het afval nog beter moet. Hier gaan we de komende tijd aan werken. Pas als we samen alles goed voor elkaar hebben gaan we over op ‘ de vervuiler betaalt’ en moet u betalen als u de grijze container laat legen. De verwachting is dat dit per 1 januari 2019 het geval is

Afval scheiden is goed voor het milieu én financieel aantrekkelijk!

Er zit nog teveel vervuiling in de oranje containers. Vervuiling zoals papier, glas, textiel, medicijnen, gft. Allemaal afval dat overduidelijk niet in de oranje container thuis hoort. Dat is zonde want dan worden de vrachten afval bij de afvalverwerker afgekeurd. Niet goed voor het milieu en de portemonnee! Waarom is afval scheiden zo belangrijk? In afval zitten waardevolle materialen die hergebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee! Meer weten? Kijk op www.middendrenthe.nl.

Kick-off SamenLoop voor Hoop Midden-Drenthe

SamenLoop voor Hoop Midden-Drenthe – 24 uur samen tegen kanker – Samen steeds dichterbij Op 7 en 8 juli 2018 wordt de SamenLoop voor Hoop Midden-Drenthe in Beilen gehouden. Tijdens het evenement wandelen teams een 24 uur durende estafette/marathon om geld op te halen voor KWF. Op 15 januari i2018 is de kick-off van dit geweldige evenement. Samen steeds dichterbij Iedereen kent de verwoestende kracht van de ziekte, maar met dit evenement wil de organisatie een andere kant laten zien. Namelijk de kracht van verbinden en verenigen. ‘Door onze krachten samen te bundelen bieden wij het verdriet en de negativiteit het hoofd, en zetten wij ons beste beentje voor om samen dichterbij te komen.’ Wat is SamenLoop voor Hoop? SamenLoop voor Hoop is een wandelevenement waar teams 24 uur lopen in de strijd tegen kanker. Het is geen wedstrijd en meer dan een sponsorloop. SamenLoop voor Hoop steekt (ex)kankerpatiënten (survivors) […]

Ontwikkeling Openbaar vervoer.

Zoals jullie weten rijdt lijn 37 al twee jaar niet meer door Witteveen. Daarvoor in de plaats reed een belbus. Dit was een tijdelijke voorziening en die stopt nu ook. Het OV bureau heeft nu besloten dat lijn 37 een voorziening voor scholieren gaat worden. Dat betekent dat voorwaarden (zoals de de lijn moet aansluiten op treintijden) veranderd zijn en daarmee zag Dorpsbelang de kans om te proberen deze voorziening, als scholierenlijn, weer terug te halen naar Witteveen. Momenteel worden daarover, samen met de Broekstreek en nu ook met Nieuw Balinge, gesprekken gevoerd met het OV Bureau. De kans dat dit gaat lukken is reëel. Wordt vervolgd.