Kent u iemand die een lintje verdient?

U kent ze wel: mensen die zich onvermoeibaar en onbaatzuchtig inzetten voor de maatschappij. De jaarlijkse ‘lintjesregen’ rond Koningsdag is de gelegenheid om mensen te bedanken voor hun inzet voor de samenleving.  Dit jaar viel die eer te beurt aan zes inwoners uit onze gemeente. Kent u iemand die opvalt vanwege bijzondere verdiensten voor de samenleving. Draag hem of haar dan voor 1 augustus 2018 voor! Voordracht Bij de voordracht staan uitzonderlijke verdiensten en prestaties met een bijzondere waarde voor de samenleving centraal. Belangrijk hierbij zijn de tijdsduur, intensiteit, diversiteit en maatschappelijke herkenbaarheid van de verdiensten. Informatie en vragen                       Nadere informatie en een voorstelformulier kunt u opvragen bij het bestuurssecretariaat van onze gemeente. Telefoonnummer: (0593) 53 92 07. E-mail: bestuurssecretariaat@middendrenthe.nl Meer informatie kunt u vinden op www.middendrenthe.nl Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen is verkrijgbaar op de website van het Kapittel voor de Civiele Orden: www.lintjes.nl

LAATSTE NIEUWS RONDOM EUROPESE DORPSVERNIEUWINGSPRIJS

  UPDATE: De internationale jury ( 4 personen) zal op vrijdag 25 mei Witteveen bezoeken. Zodra we meer weten volgt nadere informatie! Evenals afgelopen jaar, gaan we er een feestelijke bijeenkomst van maken! Het programma wordt nog steeds aangepast, dus kijk op de website voor de actuele stand van zaken!           Op 13 april komt de internationale jury in München bijeen. We verwachten dat de week daarna bekend wordt gemaakt op welke datum Witteveen zal worden bezocht.Er zal een tijdelijke knop de site komen waar het laatste nieuws wordt vermeld; na maximaal 14 dagen ook te lezen in S&O.Dus houd de site goed in de gaten, daarop wordt de datum zodra deze bekend is op gepubliceerd. We lopen kans dat de jury binnen 14 dagen op de stoep staat! Er is een voorbereidingsgroep voor het jurybezoek (Roel Seele, Paul Mooren, Walter de Boer, Sylvia Keizers, Yvon […]

HET NIEUWS

Nieuwe Bestuurslid DBW Per eind maart, heeft DBW een nieuw bestuurslid. “Ik ben Cora Prijs- Stikkelorum. Getrouwd met Tieme, ik heb twee zoons en schoondochters en drie kleinkinderen. Ik woon in Witteveen sinds 1986 en mijn hobby’s zijn lezen, fietsen  en in de tuin bezig zijn. Het lijkt mij leuk om  bestuurslid te zijn van DBW omdat je nog meer betrokken bent bij het dorp.” Cora, van harte welkom ! Contributie 2018 Heel veel leden hebben al de contributie voor 2018 overgemaakt, waarvoor onze dank. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan kan dat alsnog: € 10 naar rekeningnummer NL79 RABO 0369 4173 13 Uiteraard zijn nieuwe leden zijn altijd welkom. Je kunt contact opnemen met Patricia Keizer (penningmeester) door te bellen 06- 33 04 62 38 of per email: secretariaatdbw@gmail.com  Dorpsview Kijk op onze website naar de Dorpsview https://dorpwitteveen.nl/VT/Witteveen.html EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA  Op vrijdag […]

Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Witteveen d.d. 28-03 2018

Aanwezig: 32 bewoners hebben de presentielijst getekend. De presentielijst is op te vragen bij de secretaris Yvon Veldhoen Opening, mededelingen en vaststellen agenda Liesbeth Langen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Berichten van verhindering van penningmeester Patricia Keizer, Henk van Garrel en bestuurslid Sylvia Keizers (ziek). Op 1 september organiseert DBW een Umkiek dorpsbarbecue op het dorpsplein voor alle inwoners als start van het nieuwe (school)seizoen (Ilse, Kim, Jannie, Renda, Josina en Roos). Op uitnodiging van DBW zijn burgemeester Mieke Damstra, wethouder Dennis Bouwman en contactambtenaar Tinka Neutel op 4 april as op werkbezoek om zich uitgebreid te laten informeren over alle zaken met betrekking tot de landelijke en Europese dorpsvernieuwingsprijs. Naast deze geplande afspraak is door de burgemeester een oproep gedaan aan alle dorpen om te laten zien waarom inwoners trots zijn op hun dorp! Zij zal dan 1-3 uur in dat dorp op bezoek komen. Dus, wilt […]

Presentatie Paul Mooren tijdens de ALV van dorpsbelang op 4 april 2018

Bestuur: Jannie Dolfing (Beheer) Alida Dolfing Renske Haanstra Marjolijn Linschoten (secretariaat) Jans Boertien (Financiën) Paul Mooren (voorzitter) De Tille 2014-2020 Van dorpshuis naar Multifunctioneel Centrum Stichting: dus geen leden zonder winstoogmerk Donateurs: op basis van vrijwilligheid Voordeel donateurs: Gratis uitlenen tafels, stoelen, statafels Geen kosten bij gebruik ruimtes (ex horeca) Korte terugblik In 2013 vertrok de school uit Witteveen en kwam gebouw leeg Eerste ideeën om het gebouw te behouden 2 opties: – Alles aan de gemeente laten en afwachten – Zelf aan de slag Bestuur kiest voor ontwikkeling van een ondernemend Multifunctioneel Centrum in samenwerking met de gemeente Wat is er gerealiseerd Start gesprek met gemeente. Gemeente had 2 opties: Slopen pand en evt. nieuw dorpshuis ergens anders neerzetten Verhuren van het pand Na 6 maanden besprekingen met ambtenaren en wethouder overeenstemming over zelfbeheer. Gebouw blijft eigendom van gemeente Zelfbeheer door stichting Dorpshuis de Tille Koersnotitie (groot onderhoud) door gemeente […]

We zijn er bijna!

Het schiet al mooi op met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Nog geen jaar geleden ging de eerste schop de grond in en nu hebben we ons doel bijna bereikt: supersnel internet voor iedereen in Midden-Drenthe. Ondanks enkele tegenslagen, kinderziektes en vertragingen is de aanleg van ons hypermoderne glasvezelnetwerk bijna voltooid. Volgens de meest actuele planning van de BAM, die de aanleg en huisaansluitingen verzorgt, worden de laatste abonnementhouders eind april of begin mei aangesloten. Als een huisaansluiting gereed is, wordt de lijn getest en gecontroleerd. En als alles goed werkt, kunnen de providers de aansluiting activeren en starten met leveren van hun diensten. Meestal is dat twee of drie weken later, maar ook bij het activeren zit het tempo er goed in. Heeft u op dit moment nog geen abonnement? Dan wordt u na de huidige abonnementhouders aangesloten. We sluiten iedereen met een officieel geregistreerd adres aan. Zoals we tijdens […]

Klein Herxen – zorgboerderij dagbesteding & coaching

Even voorstellen… Sinds vorig jaar oktober zijn we net buitenWitteveen gestart met onze zorgboerderij Klein Herxen. Op een mooie plek aan de Mr. J.B. Kanweg bieden we dagbesteding en binnenkort is er de mogelijkheid om coachsessies te volgen waarbij we onze paarden inzetten. Dagbesteding De dagbesteding is kleinschalig, er is plek voor 5 volwassen cliënten. We zijn er vooral voor mensen die rust en ruimte nodig hebben in hun leven. De activiteiten bestaan uit klussen op en rond het erf, denk bijvoorbeeld aan groenonderhoud, het opzetten en verzorgen van een moestuin, helpen verzorgen van de paarden. Maar er is ook alle ruimte om creatief bezig te zijn, bijvoorbeeld met producten uit de natuur. De producten kunnen verkocht worden in een kraampje langs de weg. Naast de activiteiten op en rond de boerderij, zijn er soms ook klussen ‘op locatie’. Zo gaan we dit voorjaar beginnen met het onderhoud van een […]

Gezond en Duurzaam Lekker Eten

Afgelopen december was de eerste van een serie van 4 workshops met dit thema. Er hadden zich voldoende enthousiaste deelnemers gemeld om twee avonden vol te krijgen. Aan de reacties te horen, hebben ze een leuke avond gehad, gekookt en ook samen lekker gegeten. Bianca Voortman, onze voedings-deskundige, had een workshop voorbereid met het thema “Feestdagen”, waarbij zij onder meer dieper inging op alle verschillende suikers, die zich in onze voeding bevinden. Inmiddels is de volgende workshop voorbereid. Thema van deze workshop is “Groente”, waarbij Bianca onder meer dieper ingaat op koolhydraten in onze voeding. We gaan weer samen koken en eten.Deze workshop wordt gehouden op 20 april en, mochten er veel deelnemers zijn, op 26 april. 7 a 8 deelnemers per avond zou ideaal zijn met een maximum van 15 in totaal.De avonden starten om 19.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Wij vragen hiervoor een eigen bijdrage […]

Naobers op Pad

Dat is de naam van het nieuwste initiatief van Naoberkracht. De bedoeling van dit initiatief is om ontmoeting tussen dorpsbewoners tot stand te brengen op een soms sportieve, soms leerzame, maar altijd gezellige manier. Wij willen dit doen door middel van uitstapjes; vandaar de naam “Naobers op Pad”. Om dit te kunnen bekostigen hebben het fonds Nuts-Ohra en de gemeente Midden-Drenthe ons een financiële bijdrage gegeven, waardoor wij een groot deel van de uitstapjes kunnen bekostigen. Wij vragen van de deelnemers (meestal) alleen een kleine bijdrage. De eerste drie uitstapjes zijn inmiddels georganiseerd en u kunt zich daarvoor aanmelden. Wij willen u er wel op wijzen dat deelname op eigen risico is. Wat gaan we doen? Op 5 april is er een wandeling vanaf dorpshuis De Tille. Om 18.30 verzamelen op het dorpsplein, waarna we een wandeling willen maken in ons mooie bos. Daarna is er koffie en thee met […]