We zijn er bijna!

Het schiet al mooi op met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Nog geen jaar geleden ging de eerste schop de grond in en nu hebben we ons doel bijna bereikt: supersnel internet voor iedereen in Midden-Drenthe. Ondanks enkele tegenslagen, kinderziektes en vertragingen is de aanleg van ons hypermoderne glasvezelnetwerk bijna voltooid. Volgens de meest actuele planning van de BAM, die de aanleg en huisaansluitingen verzorgt, worden de laatste abonnementhouders eind april of begin mei aangesloten. Als een huisaansluiting gereed is, wordt de lijn getest en gecontroleerd. En als alles goed werkt, kunnen de providers de aansluiting activeren en starten met leveren van hun diensten. Meestal is dat twee of drie weken later, maar ook bij het activeren zit het tempo er goed in. Heeft u op dit moment nog geen abonnement? Dan wordt u na de huidige abonnementhouders aangesloten. We sluiten iedereen met een officieel geregistreerd adres aan. Zoals we tijdens […]

Klein Herxen – zorgboerderij dagbesteding & coaching

Even voorstellen… Sinds vorig jaar oktober zijn we net buitenWitteveen gestart met onze zorgboerderij Klein Herxen. Op een mooie plek aan de Mr. J.B. Kanweg bieden we dagbesteding en binnenkort is er de mogelijkheid om coachsessies te volgen waarbij we onze paarden inzetten. Dagbesteding De dagbesteding is kleinschalig, er is plek voor 5 volwassen cliënten. We zijn er vooral voor mensen die rust en ruimte nodig hebben in hun leven. De activiteiten bestaan uit klussen op en rond het erf, denk bijvoorbeeld aan groenonderhoud, het opzetten en verzorgen van een moestuin, helpen verzorgen van de paarden. Maar er is ook alle ruimte om creatief bezig te zijn, bijvoorbeeld met producten uit de natuur. De producten kunnen verkocht worden in een kraampje langs de weg. Naast de activiteiten op en rond de boerderij, zijn er soms ook klussen ‘op locatie’. Zo gaan we dit voorjaar beginnen met het onderhoud van een […]

Gezond en Duurzaam Lekker Eten

Afgelopen december was de eerste van een serie van 4 workshops met dit thema. Er hadden zich voldoende enthousiaste deelnemers gemeld om twee avonden vol te krijgen. Aan de reacties te horen, hebben ze een leuke avond gehad, gekookt en ook samen lekker gegeten. Bianca Voortman, onze voedings-deskundige, had een workshop voorbereid met het thema “Feestdagen”, waarbij zij onder meer dieper inging op alle verschillende suikers, die zich in onze voeding bevinden. Inmiddels is de volgende workshop voorbereid. Thema van deze workshop is “Groente”, waarbij Bianca onder meer dieper ingaat op koolhydraten in onze voeding. We gaan weer samen koken en eten.Deze workshop wordt gehouden op 20 april en, mochten er veel deelnemers zijn, op 26 april. 7 a 8 deelnemers per avond zou ideaal zijn met een maximum van 15 in totaal.De avonden starten om 19.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Wij vragen hiervoor een eigen bijdrage […]

Naobers op Pad

Dat is de naam van het nieuwste initiatief van Naoberkracht. De bedoeling van dit initiatief is om ontmoeting tussen dorpsbewoners tot stand te brengen op een soms sportieve, soms leerzame, maar altijd gezellige manier. Wij willen dit doen door middel van uitstapjes; vandaar de naam “Naobers op Pad”. Om dit te kunnen bekostigen hebben het fonds Nuts-Ohra en de gemeente Midden-Drenthe ons een financiële bijdrage gegeven, waardoor wij een groot deel van de uitstapjes kunnen bekostigen. Wij vragen van de deelnemers (meestal) alleen een kleine bijdrage. De eerste drie uitstapjes zijn inmiddels georganiseerd en u kunt zich daarvoor aanmelden. Wij willen u er wel op wijzen dat deelname op eigen risico is. Wat gaan we doen? Op 5 april is er een wandeling vanaf dorpshuis De Tille. Om 18.30 verzamelen op het dorpsplein, waarna we een wandeling willen maken in ons mooie bos. Daarna is er koffie en thee met […]

JAARVERSLAG 2017- MAART 2018 DBW en JAARPLAN 2018.

  Communicatie met het dorp  Doel: communicatie tussen DBW en dorps-(bewoners) en vice versa optimaliseren. Middelen: schriftelijke communicatie in S&O en website, dorpsomroepers, adreskaart met gegevens Flyers huis aan huis, e.d. Plan 2017: verbetering website, dorpsomroeper(s) in zetten zijn bij activiteiten en voor (individuele) berichtgeving en dat ook promoten in het dorp, schrijven van 3-maandelijkse column in S&O en op de website, en verspreiden actuele informatie in S&O en op de site.  Verslag 2017: Column In verslagjaar is een begin gemaakt met 3 maandelijks een column te publiceren in Sport en Ontspanning en op de website. Daarnaast regelmatig publicaties wanneer de actualiteit dat vereiste. Website De oude en nieuwe website www.dorp-witteveen.nl  & www.dorpsbelangwitteveen.nl  zijn samengevoegd onder de naam www.dorpwitteveen.nl Alle archieven en links (van de oude sites) zijn bewaard en benaderbaar via www.dorpwitteveen.nl. Dorpsomroepers De dorpsomroepers zijn, conform afspraak, incidenteel ingezet bij verschillende bijeenkomsten. Voor alle zaken rondom de dorpsprijzen, […]

Agenda: Algemene Ledenvergadering

Dorpsbelang Witteveen nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op Woensdag 28 maart om 20.00 uurin Dorpshuis de Tille De bijbehorende stukken (waaronder de concept notulen van de ALV 05 april 2017) zijn ook in deze editie van S & O en tevens ook op de website dorpwitteveen.nl gepubliceerd. Deze stukken liggen vanaf 19.45 uur ook ter inzage. Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering Agenda: Welkom, opening, mededelingen en vaststellen agenda Vastellen concept notulen ALV 05 april 2017 Financieel jaarverslag 2017** Verslag kascontrolecommissie bestaande uit Els den Os en Ryan Schepers. Verkiezing lid kascontrole, aftredend Els den Os Bestuursverkiezing: -aftredend en herkiesbaar zijn: Yvon Veldhoen en Sylvia Keizers  -voorgedragen als nieuw bestuurslid:       Cora Prijs Uitgenodigd: bestuur van de Tille met een toelichting op de stand van zaken. Uitgenodigd: Lustrumfeest commissie met toelichting op financieel verslag lustrumfeest 2016. PAUZE Jaarverslag/ Jaarplan 2018-2019 Met speciale aandacht […]

Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Witteveen d.d. 5 april 2017

Aanwezig 36 De presentielijst is op te vragen bij secretaris Yvon Veldhoen. Welkom, opening, mededelingen en vaststellen agenda Liesbeth Langen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Melding van afwezigheid van Anita Lauffer, Patricia Mooren, Els den Os, Roel Seele, Paul Mooren. Vanmiddag heeft Witteveen te horen gekregen dat zij tot de 3 finalisten behoort van de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs! (applaus) We roepen bewoners op vast 23 september in hun agenda te noteren zodat we gezamenlijk kunnen afreizen naar de prijsuitreiking. De jury zal tussen Pasen en Pinksteren een bezoek brengen aan ons dorp. Denk mee over de wijze van ontvangst! We kunnen in elk geval vlaggen. Volgens de (herziene) planning zal donderdag 13 april de laatste hand aan het dorpsplein worden gelegd. Alle inwoners zijn welkom voor de feestelijke opening door wethouder Dennis Bouwman op zaterdag 3 juni om 14.00 uur. In het najaar staat in de planning dat […]

Paasvuur 2018

Dit jaar wordt het paasvuur gehouden op het terrein van de familie Verheul op het Westerborkerveld/Mr J.B. Kanweg, tegenover Kanweg 10/12 achteraan aan het kanaal. Natuurlijk kan het vuur niet branden zonder hout. Schoon snoeihout is dus van harte welkom! Inbrengen kan op zaterdag 17 maart en zaterdag 24 maart van 9.00 tot 13.00 uur. Mocht je op deze dagen/tijden niet kunnen, neem dan even contact op met Roel Jan Scheper: 06 55 98 83 26 om een afspraak te maken

Dorpsbelang Witteveen nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering

Dorpsbelang Witteveen nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 maart om 20.00 uur in dorpshuis de Tille. De bijbehorende stukken (waaronder de concept notulen van de ALV 05 april 2017) zullen in de volgende S & O en de website dorpwitteveen.nl gepubliceerd worden. Deze stukken liggen vanaf 19.45 uur ook ter inzage Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering Agenda: Welkom, opening, mededelingen en vaststellen agenda Vastellen concept notulen ALV 05 april 2017 Financieel jaarverslag 2017 wordt toegelicht door de penningmeester Patricia Keizer Verslag kascontrolecommissie bestaande uit Els den Os en Ryan Schepers. Verkiezing lid kascontrole, aftredend Els den Os Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Yvon Veldhoen en Sylvia Keizers; voorgedragen als nieuw bestuurslid- Cora Prijs Uitgenodigd: bestuur van de Tille met een toelichting op de stand van zaken. Uitgenodigd: Lustrumfeest commissie met toelichting op financieel verslag lustrumfeest 2016. PAUZE […]