Bakkie doen met de VVD

‘Bakkie doen’ met de VVD in ‘De Tille’ in Witteveen. Op maandagavond 22 februari heeft de VVD-fractie van Midden-Drenthe een bezoek gebracht aan ‘De Tille’ in Witteveen. We hebben daar onder de noemer van ‘Bakkie Doen met de VVD’ een inloopspreekuur gehouden. De VVD heeft die maandagavond gesproken met inwoners van Witteveen en Dorpsbelang. We hebben met bewondering kennisgenomen van de organisatiegraad binnen het dorp en de succesverhalen als gevolg van deze samenwerking. Zo is er gesproken over het prijswinnende project ‘Veilig door ’t Veen’, het ‘aan tafel’-initiatief en de ‘um kiek’-avond, de positieve invloed van nieuwbouw op de bevolkingssamenstelling en over het kunstgrasveld van Witteveense Boys ’87. Daarnaast is er van gedachte gewisseld over bestaande knelpunten. Zo is er gesproken over het stilvallen van het project in het kader van ‘vitaal platteland’ als gevolg van onduidelijkheid in de financieringsbijdrage van de overheid. De infrastructuur in brede zin is ook aan bod geweest. De VVD-fractie is geïnformeerd over het openbaar vervoer. Verder is er door een inwoner geopperd om fietspaden rond Witteveen uit te breiden om zodoende toeristen naar en door Witteveen te leiden. Dit vanwege het positieve effect op lokale economie en de verkeersveiligheid. Tot slot is gesproken over knelpunten in de infrastructuur van mobiele telefonie. Leefbaarheid en veiligheid zijn speerpunten van de VVD. De kennis en informatie die wij meekregen tijdens het inloopspreekuur zal ongetwijfeld van pas komen als deze onderwerpen in de gemeenteraad van Midden-Drenthe aan de orde komen. Wij kijken terug op een geslaagde avond en danken de inwoners van Witteveen en het bestuur van ‘De Tille’ en ‘Dorpsbelang Witteveen’ voor de gastvrijheid.
VVD Midden-Drenthe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *