Ontwikkeling Openbaar vervoer.

Zoals jullie weten rijdt lijn 37 al twee jaar niet meer door Witteveen. Daarvoor in de plaats reed een belbus. Dit was een tijdelijke voorziening en die stopt nu ook. Het OV bureau heeft nu besloten dat lijn 37 een voorziening voor scholieren gaat worden. Dat betekent dat voorwaarden (zoals de de lijn moet aansluiten op treintijden) veranderd zijn en daarmee zag Dorpsbelang de kans om te proberen deze voorziening, als scholierenlijn, weer terug te halen naar Witteveen. Momenteel worden daarover, samen met de Broekstreek en nu ook met Nieuw Balinge, gesprekken gevoerd met het OV Bureau. De kans dat dit gaat lukken is reëel. Wordt vervolgd.

Dorpsplein is van iedereen

Wekenlang is er door een hele ploeg vrijwilligers en mensen van de gemeente keihard gewerkt om ons mooie dorpsplein te realiseren. Hoe trots waren we allemaal toen het plein officieel werd geopend. Eén groot feest…………………….toen nog wel. Sindsdien hebben wij moeten constateren dat niet iedereen hier zorgvuldig mee om gaat. Eerst waren er mensen die niet bereid waren om om te lopen en dwars door de nieuwe aanplant van de beukenhaag gingen. Dit hebben we geprobeerd te voorkomen door er draad tussen te spannen. Het draad werd opnieuw vastgezet, maar dat was niet voor lange duur. Niet alleen werd het draad wederom losgetrokken, maar nu moesten ook de jonge beuken er aan geloven. Een aantal boompjes zijn er uitgerukt en zonder meer op de grond gegooid. Het behoeft geen betoog dat dezen het niet hebben overleefd. Heel flink hoor het werk en de inzet van zo veel mensen te niet […]

Witteveen wint wéér een Landelijke prijs!!

Woensdag 29 november heeft onze dorpsomroeper Krista Meijer de Henk Aalderink-prijs in ontvangst mogen nemen!! Om aan heel Nederland te laten zien wat er op het platteland allemaal gebeurt, reikt de P10 -het netwerk van plattelandsgemeenten- jaarlijks de Henk Aalderink-prijs uit aan het meest spraakmakende leefbaarheidsproject of -initiatief voor het platteland van de toekomst van jonge en enthousiaste inwoners, verenigingen of stichtingen. Nadat Dorpsbelang Witteveen werd geattendeerd op de oproep van de P10: ‘P10 zoekt vernieuwende projecten’ konden we het niet laten. Onze projecten voldoen aan alle door hen gestelde criteria. Met nog slechts 3 dagen tijd om te reageren is niet alleen een stuk tekst maar ook met medewerking van Jannie Dolfing, Liesbeth Langen, Harm Snippe en Roos Glastra door Jitske Voortman een videoboodschap in elkaar gezet. Voor de nieuwsgierigen de Link naam is: https://youtu.be/qthufpFXjJQ De video staat ook op de website in het menu van de dorpsomroepers. En […]

Optreden FIERE, a capella zanggroep in de Dorpshuiskamer

Op woensdag 20 december is er in de dorphuiskamer een optreden van FIERE, aanvang 10.45 uur. A capella zanggroep Fiere bestaat uit vier enthousiaste zangers en zangeressen uit Zuidwest Drenthe. Zij zingen niet alles acapella; bij sommige nummers is er gitaar begeleiding . De groep bestaat nu bijna tien jaar en heeft een bijzonder repertoire . Naast enkele bekende Engelse songs zijn ze de uitdaging aangegaan om eigen nummers in het repertoire op te nemen, waarvan een groot deel in de Drentse taal. Opvallend, omdat drie van de vier zangers van Fiere geen Drentse achtergrond heeft. Baukje Bloemert (sopraan), Ria Bontje (alt), Koos Mirck (tenor) en Jan Penninkhof (bas) zingen in hun eerste blokje (nostalgische maar ook moderne) Drentse nummers. In het tweede blokje enkele Kerstliederen en een paar nummers die daar qua sfeer goed bij horen.

1 jaarevaluatie

Tussentijdse evaluatie Naoberkracht Witteveen Het project Naoberkracht is in oktober 2016 gestart, daarom was het tijd voor een gedegen evaluatie. Hieronder staan de belangrijkste conclusies. Bent u benieuwd naar de totale notitie ‘Naoberkracht Witteveen’ klik dan op deze link 1 jaarevaluatie Naoberkracht Deze evaluatie is niet alleen beschikbaar voor de dorpsbewoners maar ook voor anderen. Zo is dit met de partners van WelWoZo, het gemeentelijk overleg tussen Welzijn, Wonen en Zorg die tot doel heeft inwoners langer zelfstandig thuis te laten wonen, besproken en op 29 november aan wethouder Bouwman uitgereikt. Conclusie Tussentijdse Evaluatie In oktober 2016 is Dorpsbelang Witteveen gestart met de pilot ‘Naoberkracht Witteveen’. De tussentijdse evaluatie, die gedaan is in oktober 2017, laat zien dat de organisatievorm waarvoor is gekozen past bij de beoogde resultaten. Er is een heldere taakverdeling tussen ‘het Duo Naoberkracht’ die de gesprekken met de bewoners verzorgen en de Kopgroep die coördineert, ondersteunt […]

U kunt zich weer opgeven voor een cursus bij de Buurtacademie Westerbork

Informatie over de cursussen kunt u vinden in het Börker Bulletinop facebook : www.facebook.com/buurtacademiewesterbork De meeste cursussen worden in kleine groepen gegeven, waarvoor u zich van te voren opgeeft. Soms organiseert de Buurtacademie een voorlichtingsavond, waar u zich niet voor op hoeft te geven. Zo’n avond met vrije inloop is cursus mentale weerbaarheid op 11 december 2017, van 14.00-16.00 uur in het Annie Londo Buurthuis te Westerbork. De wijkagent zal bespreken wat u kunt doen in situaties dat mensen u benaderen met babbeltrucs, pinpastrucs e.d. Hij zal u handige tips aan de hand doen Kosten € 1,50 incl. koffie/thee ⸎⸎⸎⸎⸎ Voor vragen en aanmeldingen: e-mail – buurtacademiewesterbork@kpnmail.nl telefonisch: Geert Woldman 0593-332143 Albert Veldkamp 0593-332198 Dini Vos 0593-332314 Cursussen van de Buurtacademie Westerbork zijn toegankelijk voor alle inwoners van Midden Drenthe

De websites van (dorp) Witteveen worden samengevoegd in www.dorpwitteveen.nl

De oude website bekend onder www.dorp-witteveen.nl zal een ere plek krijgen onder het kopje ‘Historie’ in de lay-out van de tweede website www.dorpsbelangwitteveen.nl Daardoor zullen beiden websites voortaan te vinden zijn onder: www.dorpwitteveen.nl De verhuizing van de websites heeft al plaatsgevonden, je wordt automatische doorverwezen als je op een van de voormalige websites klikt. De oude namen blijven, om eraan te wennen, nog even in de lucht. Deze overgangsfase zal 6 maanden duren.