Witteveen wint wéér een Landelijke prijs!!

Woensdag 29 november heeft onze dorpsomroeper Krista Meijer de Henk Aalderink-prijs in ontvangst mogen nemen!! Om aan heel Nederland te laten zien wat er op het platteland allemaal gebeurt, reikt de P10 -het netwerk van plattelandsgemeenten- jaarlijks de Henk Aalderink-prijs uit aan het meest spraakmakende leefbaarheidsproject of -initiatief voor het platteland van de toekomst van jonge en enthousiaste inwoners, verenigingen of stichtingen. Nadat Dorpsbelang Witteveen werd geattendeerd op de oproep van de P10: ‘P10 zoekt vernieuwende projecten’ konden we het niet laten. Onze projecten voldoen aan alle door hen gestelde criteria. Met nog slechts 3 dagen tijd om te reageren is niet alleen een stuk tekst maar ook met medewerking van Jannie Dolfing, Liesbeth Langen, Harm Snippe en Roos Glastra door Jitske Voortman een videoboodschap in elkaar gezet. Voor de nieuwsgierigen de Link naam is: https://youtu.be/qthufpFXjJQ De video staat ook op de website in het menu van de dorpsomroepers. En […]

Optreden FIERE, a capella zanggroep in de Dorpshuiskamer

Op woensdag 20 december is er in de dorphuiskamer een optreden van FIERE, aanvang 10.45 uur. A capella zanggroep Fiere bestaat uit vier enthousiaste zangers en zangeressen uit Zuidwest Drenthe. Zij zingen niet alles acapella; bij sommige nummers is er gitaar begeleiding . De groep bestaat nu bijna tien jaar en heeft een bijzonder repertoire . Naast enkele bekende Engelse songs zijn ze de uitdaging aangegaan om eigen nummers in het repertoire op te nemen, waarvan een groot deel in de Drentse taal. Opvallend, omdat drie van de vier zangers van Fiere geen Drentse achtergrond heeft. Baukje Bloemert (sopraan), Ria Bontje (alt), Koos Mirck (tenor) en Jan Penninkhof (bas) zingen in hun eerste blokje (nostalgische maar ook moderne) Drentse nummers. In het tweede blokje enkele Kerstliederen en een paar nummers die daar qua sfeer goed bij horen.

U kunt zich weer opgeven voor een cursus bij de Buurtacademie Westerbork

Informatie over de cursussen kunt u vinden in het Börker Bulletinop facebook : www.facebook.com/buurtacademiewesterbork De meeste cursussen worden in kleine groepen gegeven, waarvoor u zich van te voren opgeeft. Soms organiseert de Buurtacademie een voorlichtingsavond, waar u zich niet voor op hoeft te geven. Zo’n avond met vrije inloop is cursus mentale weerbaarheid op 11 december 2017, van 14.00-16.00 uur in het Annie Londo Buurthuis te Westerbork. De wijkagent zal bespreken wat u kunt doen in situaties dat mensen u benaderen met babbeltrucs, pinpastrucs e.d. Hij zal u handige tips aan de hand doen Kosten € 1,50 incl. koffie/thee ⸎⸎⸎⸎⸎ Voor vragen en aanmeldingen: e-mail – buurtacademiewesterbork@kpnmail.nl telefonisch: Geert Woldman 0593-332143 Albert Veldkamp 0593-332198 Dini Vos 0593-332314 Cursussen van de Buurtacademie Westerbork zijn toegankelijk voor alle inwoners van Midden Drenthe

De websites van (dorp) Witteveen worden samengevoegd in www.dorpwitteveen.nl

De oude website bekend onder www.dorp-witteveen.nl zal een ere plek krijgen onder het kopje ‘Historie’ in de lay-out van de tweede website www.dorpsbelangwitteveen.nl Daardoor zullen beiden websites voortaan te vinden zijn onder: www.dorpwitteveen.nl De verhuizing van de websites heeft al plaatsgevonden, je wordt automatische doorverwezen als je op een van de voormalige websites klikt. De oude namen blijven, om eraan te wennen, nog even in de lucht. Deze overgangsfase zal 6 maanden duren.

Valt u al op? Fiets verlicht!

Regenachtig weer en harde wind: het is herfst! Dat betekent dat het ’s ochtends later licht wordt en ’s avonds eerder donker. Het is dan belangrijk dat u goed te zien bent in het verkeer. Als u in het donker, bij schemer of tijdens slecht weer op de fiets stapt, bent u verplicht om verlichting te voeren. Fietsverlichting zorgt ervoor dat u zelf meer ziet in het verkeer en ook dat andere verkeersdeelnemers ú goed zien. Hoe zat het ook alweer precies met de fietsverlichtingsregels? De belangrijkste staan hieronder op een rijtje:  fietslampen mogen andere weggebruikers niet verblinden;  de lampen moeten recht vooruit en recht achteruit schijnen, ze mogen niet knipperen en losse lampjes mogen niet te veel bewegen;  losse lampjes mogen alleen aan het bovenlichaam gedragen worden. Bijvoorbeeld aan uw kleding of tas;  losse lampjes moeten goed zichtbaar zijn. Er mag niets overheen hangen;  […]

Waterenquête Win 50.000 liter drinkwater!

Doe mee aan de online water enquête ‘Ons water’ en maak kans op 50.000 liter gratis drinkwater ter waarde van € 50,00! Doel van de enquête is om gemeente, waterschap en WMD inzicht te geven in uw ervaringen met het water- er rioolsysteem. Ook horen we graag wat u vindt van de kwaliteit van het drinkwater. Het geeft de drie partijen inzicht in mogelijke problemen waarmee we aan de slag kunnen. Deelname Voor deelname en meer info zie www.middendrenthe.nl.

Inwoners Midden-Drenthe maken kans op winnen 50.000 liter drinkwater

De gemeente Midden-Drenthe gaat, samen met waterschap Drents Overijsselse Delta en drinkwaterbedrijf WMD inwoners en ondernemers vragen de enquête ‘Ons water’ in te vullen. Door mee te doen, maken vijf inwoners kans op het winnen van 50.000 liter drinkwater. De drie partijen willen graag weten hoe inwoners het water- en rioolsysteem ervaren zodat ze kunnen inspelen op problemen. Ook is het doel van de vragenlijst om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het drinkwater. Daarnaast willen de partijen weten in hoeverre inwoners bereid zijn om zelf bij te dragen aan het terugdringen van waterproblemen die het gevolg zijn van klimaatveranderingen. Uitkomsten De uitkomsten van de enquête gaan de gemeente, het waterschap en WMD gebruiken bij het maken van beleid. “Waar mogelijk lossen we problemen die uit de vragenlijst naar voren zijn gekomen direct op”, aldus wethouder Gerard Lohuis van de gemeente. Samenwerking De gemeente heeft bij het maken van […]