Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Witteveen d.d. 28-03 2018

Aanwezig: 32 bewoners hebben de presentielijst getekend. De presentielijst is op te vragen bij de secretaris Yvon Veldhoen Opening, mededelingen en vaststellen agenda Liesbeth Langen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Berichten van verhindering van penningmeester Patricia Keizer, Henk van Garrel en bestuurslid Sylvia Keizers (ziek). Op 1 september organiseert DBW een Umkiek dorpsbarbecue op het dorpsplein voor alle inwoners als start van het nieuwe (school)seizoen (Ilse, Kim, Jannie, Renda, Josina en Roos). Op uitnodiging van DBW zijn burgemeester Mieke Damstra, wethouder Dennis Bouwman en contactambtenaar Tinka Neutel op 4 april as op werkbezoek om zich uitgebreid te laten informeren over alle zaken met betrekking tot de landelijke en Europese dorpsvernieuwingsprijs. Naast deze geplande afspraak is door de burgemeester een oproep gedaan aan alle dorpen om te laten zien waarom inwoners trots zijn op hun dorp! Zij zal dan 1-3 uur in dat dorp op bezoek komen. Dus, wilt […]

Presentatie Paul Mooren tijdens de ALV van dorpsbelang op 4 april 2018

Bestuur: Jannie Dolfing (Beheer) Alida Dolfing Renske Haanstra Marjolijn Linschoten (secretariaat) Jans Boertien (Financiën) Paul Mooren (voorzitter) De Tille 2014-2020 Van dorpshuis naar Multifunctioneel Centrum Stichting: dus geen leden zonder winstoogmerk Donateurs: op basis van vrijwilligheid Voordeel donateurs: Gratis uitlenen tafels, stoelen, statafels Geen kosten bij gebruik ruimtes (ex horeca) Korte terugblik In 2013 vertrok de school uit Witteveen en kwam gebouw leeg Eerste ideeën om het gebouw te behouden 2 opties: – Alles aan de gemeente laten en afwachten – Zelf aan de slag Bestuur kiest voor ontwikkeling van een ondernemend Multifunctioneel Centrum in samenwerking met de gemeente Wat is er gerealiseerd Start gesprek met gemeente. Gemeente had 2 opties: Slopen pand en evt. nieuw dorpshuis ergens anders neerzetten Verhuren van het pand Na 6 maanden besprekingen met ambtenaren en wethouder overeenstemming over zelfbeheer. Gebouw blijft eigendom van gemeente Zelfbeheer door stichting Dorpshuis de Tille Koersnotitie (groot onderhoud) door gemeente […]

Klein Herxen – zorgboerderij dagbesteding & coaching

Even voorstellen… Sinds vorig jaar oktober zijn we net buitenWitteveen gestart met onze zorgboerderij Klein Herxen. Op een mooie plek aan de Mr. J.B. Kanweg bieden we dagbesteding en binnenkort is er de mogelijkheid om coachsessies te volgen waarbij we onze paarden inzetten. Dagbesteding De dagbesteding is kleinschalig, er is plek voor 5 volwassen cliënten. We zijn er vooral voor mensen die rust en ruimte nodig hebben in hun leven. De activiteiten bestaan uit klussen op en rond het erf, denk bijvoorbeeld aan groenonderhoud, het opzetten en verzorgen van een moestuin, helpen verzorgen van de paarden. Maar er is ook alle ruimte om creatief bezig te zijn, bijvoorbeeld met producten uit de natuur. De producten kunnen verkocht worden in een kraampje langs de weg. Naast de activiteiten op en rond de boerderij, zijn er soms ook klussen ‘op locatie’. Zo gaan we dit voorjaar beginnen met het onderhoud van een […]

JAARVERSLAG 2017- MAART 2018 DBW en JAARPLAN 2018.

  Communicatie met het dorp  Doel: communicatie tussen DBW en dorps-(bewoners) en vice versa optimaliseren. Middelen: schriftelijke communicatie in S&O en website, dorpsomroepers, adreskaart met gegevens Flyers huis aan huis, e.d. Plan 2017: verbetering website, dorpsomroeper(s) in zetten zijn bij activiteiten en voor (individuele) berichtgeving en dat ook promoten in het dorp, schrijven van 3-maandelijkse column in S&O en op de website, en verspreiden actuele informatie in S&O en op de site.  Verslag 2017: Column In verslagjaar is een begin gemaakt met 3 maandelijks een column te publiceren in Sport en Ontspanning en op de website. Daarnaast regelmatig publicaties wanneer de actualiteit dat vereiste. Website De oude en nieuwe website www.dorp-witteveen.nl  & www.dorpsbelangwitteveen.nl  zijn samengevoegd onder de naam www.dorpwitteveen.nl Alle archieven en links (van de oude sites) zijn bewaard en benaderbaar via www.dorpwitteveen.nl. Dorpsomroepers De dorpsomroepers zijn, conform afspraak, incidenteel ingezet bij verschillende bijeenkomsten. Voor alle zaken rondom de dorpsprijzen, […]

Agenda: Algemene Ledenvergadering

Dorpsbelang Witteveen nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op Woensdag 28 maart om 20.00 uurin Dorpshuis de Tille De bijbehorende stukken (waaronder de concept notulen van de ALV 05 april 2017) zijn ook in deze editie van S & O en tevens ook op de website dorpwitteveen.nl gepubliceerd. Deze stukken liggen vanaf 19.45 uur ook ter inzage. Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering Agenda: Welkom, opening, mededelingen en vaststellen agenda Vastellen concept notulen ALV 05 april 2017 Financieel jaarverslag 2017** Verslag kascontrolecommissie bestaande uit Els den Os en Ryan Schepers. Verkiezing lid kascontrole, aftredend Els den Os Bestuursverkiezing: -aftredend en herkiesbaar zijn: Yvon Veldhoen en Sylvia Keizers  -voorgedragen als nieuw bestuurslid:       Cora Prijs Uitgenodigd: bestuur van de Tille met een toelichting op de stand van zaken. Uitgenodigd: Lustrumfeest commissie met toelichting op financieel verslag lustrumfeest 2016. PAUZE Jaarverslag/ Jaarplan 2018-2019 Met speciale aandacht […]

Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Witteveen d.d. 5 april 2017

Aanwezig 36 De presentielijst is op te vragen bij secretaris Yvon Veldhoen. Welkom, opening, mededelingen en vaststellen agenda Liesbeth Langen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Melding van afwezigheid van Anita Lauffer, Patricia Mooren, Els den Os, Roel Seele, Paul Mooren. Vanmiddag heeft Witteveen te horen gekregen dat zij tot de 3 finalisten behoort van de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs! (applaus) We roepen bewoners op vast 23 september in hun agenda te noteren zodat we gezamenlijk kunnen afreizen naar de prijsuitreiking. De jury zal tussen Pasen en Pinksteren een bezoek brengen aan ons dorp. Denk mee over de wijze van ontvangst! We kunnen in elk geval vlaggen. Volgens de (herziene) planning zal donderdag 13 april de laatste hand aan het dorpsplein worden gelegd. Alle inwoners zijn welkom voor de feestelijke opening door wethouder Dennis Bouwman op zaterdag 3 juni om 14.00 uur. In het najaar staat in de planning dat […]

Paasvuur 2018

Dit jaar wordt het paasvuur gehouden op het terrein van de familie Verheul op het Westerborkerveld/Mr J.B. Kanweg, tegenover Kanweg 10/12 achteraan aan het kanaal. Natuurlijk kan het vuur niet branden zonder hout. Schoon snoeihout is dus van harte welkom! Inbrengen kan op zaterdag 17 maart en zaterdag 24 maart van 9.00 tot 13.00 uur. Mocht je op deze dagen/tijden niet kunnen, neem dan even contact op met Roel Jan Scheper: 06 55 98 83 26 om een afspraak te maken

Dorpsbelang Witteveen nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering

Dorpsbelang Witteveen nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 maart om 20.00 uur in dorpshuis de Tille. De bijbehorende stukken (waaronder de concept notulen van de ALV 05 april 2017) zullen in de volgende S & O en de website dorpwitteveen.nl gepubliceerd worden. Deze stukken liggen vanaf 19.45 uur ook ter inzage Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering Agenda: Welkom, opening, mededelingen en vaststellen agenda Vastellen concept notulen ALV 05 april 2017 Financieel jaarverslag 2017 wordt toegelicht door de penningmeester Patricia Keizer Verslag kascontrolecommissie bestaande uit Els den Os en Ryan Schepers. Verkiezing lid kascontrole, aftredend Els den Os Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Yvon Veldhoen en Sylvia Keizers; voorgedragen als nieuw bestuurslid- Cora Prijs Uitgenodigd: bestuur van de Tille met een toelichting op de stand van zaken. Uitgenodigd: Lustrumfeest commissie met toelichting op financieel verslag lustrumfeest 2016. PAUZE […]

Inbraak op onze school in Balinge

Er is 24 januari op woensdag avond ingebroken. Er zijn 15 chromebooks gestolen, het waren eigenlijk 16. Maar ze hebben 1 laten vallen op de parkeerplaats. Ze hebben met een koevoet het raam open gebroken. Maar er zijn geen sporen en ook geen vingerafdrukken gevonden, er was politie in de klas en een mevrouw van het forensisch instituut. En ze hebben de koffer met chromebooks via buiten, uit het raam getrokken. We  hadden geluk want er zat een slot aan de verwarming en als ze de verwarming kapot hadden gemaakt, dan was de school onder water gelopenWe zijn best wel geschrokken van de inbraak. Niek in ‘t Hout en Nick Daling