Reportage over Henk van Garrel

Tijdens de dorpshuiskamer op woensdag 6 juni zal om 11.30 uur de fotorapportage die is gemaakt over Henk van Garrel en het project Naoberkracht vertoond worden. Komt u ook? Evaluatie Naoberkracht Op 6 juni zal het project Naoberkracht met dorpsbewoners besproken worden. Wat is er nu precies gebeurd in de afgelopen anderhalf jaar, wat hebben wij als dorp geleerd en ervaren? Wat heeft het opgeleverd? En hoe gaan we straks verder? Genoeg vragen waarover wij van gedachten willen wisselen! Om 20.00 uur staat de koffie met lekkere taart klaar!

PLANTJESMARKT WITTEVEEN VRIJDAG 25 MEI 2018

Op vrijdag 25 mei gaan we aanbod en vraag van plantjes weer bij elkaar brengen, op ons mooie dorpsplein. Voor kleine prijzen zijn plantjes enz. te koop. Tijdens het jury-bezoek zal de Plantjesmarkt van 12.30 tot 16.00 uur geopend zijn. We kunnen heel veel gebruiken! Alles is welkom: pollen, plantjes, bolletjes, stekjes, tuinpotten & vazen, gereedschap, zaden, tuinboeken en -bladen en tuinservies. Inbrengen kan op donderdag 24 mei van 15.00 tot 18.00 uur. Graag inleveren in  potjes en met naamkaartjes. Voor elke 5 ingeleverde plantjes krijg je een waardebon voor één gratis plantje op vrijdag. (in overleg inbrengen op andere tijden mogelijk) Wie nu al plantjes klaar heeft staan, of een andere vraag of aanbod heeft kan ons bereiken via elsdenos@hotmail.com Yvon Veldhoen, Karen Pelder, Anke Huisman en Els den Os

Persbericht Promotiedag

Beilen, 2 mei 2018 Aa en Hunze, De Wolden en Midden-Drenthe: Samen Sterk tijdens de Promotiedagen Drenthe De plattelandsgemeenten Aa en Hunze, De Wolden en Midden-Drenthe presenteren zich dinsdag 15 en woensdag 16 mei gezamenlijk tijdens de Promotiedagen Drenthe (voorheen Bedrijven Contact Dagen Drenthe). Het zakelijke evenement vindt plaats in de TT Hal in Assen Samen met ondernemers uit deze gemeenten staan zij op het beursplein Plattelandsgemeenten. De gemeenten Midden-Drenthe, Aa en Hunze en De Wolden trekken al enkele jaren gezamenlijk op met een prominent beursplein, dat inmiddels een vast ontmoetingspunt is geworden voor de vele ondernemers uit de regio. De kracht van het plein is dat de deelnemende bedrijven de kans krijgen gebruik te maken van elkaars netwerk, kwaliteiten en diensten. De bezoeker kan in korte tijd op een laagdrempelige manier contacten leggen met de bedrijven uit verschillende regio’s en de gemeenten. Ondernemen De beurs is een mooie plek […]

DRENTHE IN DEBAT

Komt u ook naar het debat op 16 mei? Alle dorpsbewoners zijn van harte welkom! U kunt meepraten over of luisteren naar verschillende onderwerpen die ook voor ons dorp van belang zijn. Een paar onderwerpen zijn door DBW bij de provincie benoemd, zoals het openbaar vervoer en Naoberkracht. Voorafgaand aan deze avond hebben leden van de Provinciale Staten een werkbezoek aan Witteveen en Westerbork gebracht.

Kent u iemand die een lintje verdient?

U kent ze wel: mensen die zich onvermoeibaar en onbaatzuchtig inzetten voor de maatschappij. De jaarlijkse ‘lintjesregen’ rond Koningsdag is de gelegenheid om mensen te bedanken voor hun inzet voor de samenleving.  Dit jaar viel die eer te beurt aan zes inwoners uit onze gemeente. Kent u iemand die opvalt vanwege bijzondere verdiensten voor de samenleving. Draag hem of haar dan voor 1 augustus 2018 voor! Voordracht Bij de voordracht staan uitzonderlijke verdiensten en prestaties met een bijzondere waarde voor de samenleving centraal. Belangrijk hierbij zijn de tijdsduur, intensiteit, diversiteit en maatschappelijke herkenbaarheid van de verdiensten. Informatie en vragen                       Nadere informatie en een voorstelformulier kunt u opvragen bij het bestuurssecretariaat van onze gemeente. Telefoonnummer: (0593) 53 92 07. E-mail: bestuurssecretariaat@middendrenthe.nl Meer informatie kunt u vinden op www.middendrenthe.nl Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen is verkrijgbaar op de website van het Kapittel voor de Civiele Orden: www.lintjes.nl

HET NIEUWS

Nieuwe Bestuurslid DBW Per eind maart, heeft DBW een nieuw bestuurslid. “Ik ben Cora Prijs- Stikkelorum. Getrouwd met Tieme, ik heb twee zoons en schoondochters en drie kleinkinderen. Ik woon in Witteveen sinds 1986 en mijn hobby’s zijn lezen, fietsen  en in de tuin bezig zijn. Het lijkt mij leuk om  bestuurslid te zijn van DBW omdat je nog meer betrokken bent bij het dorp.” Cora, van harte welkom ! Contributie 2018 Heel veel leden hebben al de contributie voor 2018 overgemaakt, waarvoor onze dank. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan kan dat alsnog: € 10 naar rekeningnummer NL79 RABO 0369 4173 13 Uiteraard zijn nieuwe leden zijn altijd welkom. Je kunt contact opnemen met Patricia Keizer (penningmeester) door te bellen 06- 33 04 62 38 of per email: secretariaatdbw@gmail.com  Dorpsview Kijk op onze website naar de Dorpsview https://dorpwitteveen.nl/VT/Witteveen.html EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA  Op vrijdag […]

Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Witteveen d.d. 28-03 2018

Aanwezig: 32 bewoners hebben de presentielijst getekend. De presentielijst is op te vragen bij de secretaris Yvon Veldhoen Opening, mededelingen en vaststellen agenda Liesbeth Langen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Berichten van verhindering van penningmeester Patricia Keizer, Henk van Garrel en bestuurslid Sylvia Keizers (ziek). Op 1 september organiseert DBW een Umkiek dorpsbarbecue op het dorpsplein voor alle inwoners als start van het nieuwe (school)seizoen (Ilse, Kim, Jannie, Renda, Josina en Roos). Op uitnodiging van DBW zijn burgemeester Mieke Damstra, wethouder Dennis Bouwman en contactambtenaar Tinka Neutel op 4 april as op werkbezoek om zich uitgebreid te laten informeren over alle zaken met betrekking tot de landelijke en Europese dorpsvernieuwingsprijs. Naast deze geplande afspraak is door de burgemeester een oproep gedaan aan alle dorpen om te laten zien waarom inwoners trots zijn op hun dorp! Zij zal dan 1-3 uur in dat dorp op bezoek komen. Dus, wilt […]

Presentatie Paul Mooren tijdens de ALV van dorpsbelang op 4 april 2018

Bestuur: Jannie Dolfing (Beheer) Alida Dolfing Renske Haanstra Marjolijn Linschoten (secretariaat) Jans Boertien (Financiën) Paul Mooren (voorzitter) De Tille 2014-2020 Van dorpshuis naar Multifunctioneel Centrum Stichting: dus geen leden zonder winstoogmerk Donateurs: op basis van vrijwilligheid Voordeel donateurs: Gratis uitlenen tafels, stoelen, statafels Geen kosten bij gebruik ruimtes (ex horeca) Korte terugblik In 2013 vertrok de school uit Witteveen en kwam gebouw leeg Eerste ideeën om het gebouw te behouden 2 opties: – Alles aan de gemeente laten en afwachten – Zelf aan de slag Bestuur kiest voor ontwikkeling van een ondernemend Multifunctioneel Centrum in samenwerking met de gemeente Wat is er gerealiseerd Start gesprek met gemeente. Gemeente had 2 opties: Slopen pand en evt. nieuw dorpshuis ergens anders neerzetten Verhuren van het pand Na 6 maanden besprekingen met ambtenaren en wethouder overeenstemming over zelfbeheer. Gebouw blijft eigendom van gemeente Zelfbeheer door stichting Dorpshuis de Tille Koersnotitie (groot onderhoud) door gemeente […]