Persbericht Promotiedag

Beilen, 2 mei 2018 Aa en Hunze, De Wolden en Midden-Drenthe: Samen Sterk tijdens de Promotiedagen Drenthe De plattelandsgemeenten Aa en Hunze, De Wolden en Midden-Drenthe presenteren zich dinsdag 15 en woensdag 16 mei gezamenlijk tijdens de Promotiedagen Drenthe (voorheen Bedrijven Contact Dagen Drenthe). Het zakelijke evenement vindt plaats in de TT Hal in Assen Samen met ondernemers uit deze gemeenten staan zij op het beursplein Plattelandsgemeenten. De gemeenten Midden-Drenthe, Aa en Hunze en De Wolden trekken al enkele jaren gezamenlijk op met een prominent beursplein, dat inmiddels een vast ontmoetingspunt is geworden voor de vele ondernemers uit de regio. De kracht van het plein is dat de deelnemende bedrijven de kans krijgen gebruik te maken van elkaars netwerk, kwaliteiten en diensten. De bezoeker kan in korte tijd op een laagdrempelige manier contacten leggen met de bedrijven uit verschillende regio’s en de gemeenten. Ondernemen De beurs is een mooie plek […]

DRENTHE IN DEBAT

Komt u ook naar het debat op 16 mei? Alle dorpsbewoners zijn van harte welkom! U kunt meepraten over of luisteren naar verschillende onderwerpen die ook voor ons dorp van belang zijn. Een paar onderwerpen zijn door DBW bij de provincie benoemd, zoals het openbaar vervoer en Naoberkracht. Voorafgaand aan deze avond hebben leden van de Provinciale Staten een werkbezoek aan Witteveen en Westerbork gebracht.

Kent u iemand die een lintje verdient?

U kent ze wel: mensen die zich onvermoeibaar en onbaatzuchtig inzetten voor de maatschappij. De jaarlijkse ‘lintjesregen’ rond Koningsdag is de gelegenheid om mensen te bedanken voor hun inzet voor de samenleving.  Dit jaar viel die eer te beurt aan zes inwoners uit onze gemeente. Kent u iemand die opvalt vanwege bijzondere verdiensten voor de samenleving. Draag hem of haar dan voor 1 augustus 2018 voor! Voordracht Bij de voordracht staan uitzonderlijke verdiensten en prestaties met een bijzondere waarde voor de samenleving centraal. Belangrijk hierbij zijn de tijdsduur, intensiteit, diversiteit en maatschappelijke herkenbaarheid van de verdiensten. Informatie en vragen                       Nadere informatie en een voorstelformulier kunt u opvragen bij het bestuurssecretariaat van onze gemeente. Telefoonnummer: (0593) 53 92 07. E-mail: bestuurssecretariaat@middendrenthe.nl Meer informatie kunt u vinden op www.middendrenthe.nl Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen is verkrijgbaar op de website van het Kapittel voor de Civiele Orden: www.lintjes.nl

HET NIEUWS

Nieuwe Bestuurslid DBW Per eind maart, heeft DBW een nieuw bestuurslid. “Ik ben Cora Prijs- Stikkelorum. Getrouwd met Tieme, ik heb twee zoons en schoondochters en drie kleinkinderen. Ik woon in Witteveen sinds 1986 en mijn hobby’s zijn lezen, fietsen  en in de tuin bezig zijn. Het lijkt mij leuk om  bestuurslid te zijn van DBW omdat je nog meer betrokken bent bij het dorp.” Cora, van harte welkom ! Contributie 2018 Heel veel leden hebben al de contributie voor 2018 overgemaakt, waarvoor onze dank. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan kan dat alsnog: € 10 naar rekeningnummer NL79 RABO 0369 4173 13 Uiteraard zijn nieuwe leden zijn altijd welkom. Je kunt contact opnemen met Patricia Keizer (penningmeester) door te bellen 06- 33 04 62 38 of per email: secretariaatdbw@gmail.com  Dorpsview Kijk op onze website naar de Dorpsview https://dorpwitteveen.nl/VT/Witteveen.html EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA  Op vrijdag […]

Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Witteveen d.d. 28-03 2018

Aanwezig: 32 bewoners hebben de presentielijst getekend. De presentielijst is op te vragen bij de secretaris Yvon Veldhoen Opening, mededelingen en vaststellen agenda Liesbeth Langen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Berichten van verhindering van penningmeester Patricia Keizer, Henk van Garrel en bestuurslid Sylvia Keizers (ziek). Op 1 september organiseert DBW een Umkiek dorpsbarbecue op het dorpsplein voor alle inwoners als start van het nieuwe (school)seizoen (Ilse, Kim, Jannie, Renda, Josina en Roos). Op uitnodiging van DBW zijn burgemeester Mieke Damstra, wethouder Dennis Bouwman en contactambtenaar Tinka Neutel op 4 april as op werkbezoek om zich uitgebreid te laten informeren over alle zaken met betrekking tot de landelijke en Europese dorpsvernieuwingsprijs. Naast deze geplande afspraak is door de burgemeester een oproep gedaan aan alle dorpen om te laten zien waarom inwoners trots zijn op hun dorp! Zij zal dan 1-3 uur in dat dorp op bezoek komen. Dus, wilt […]

Presentatie Paul Mooren tijdens de ALV van dorpsbelang op 4 april 2018

Bestuur: Jannie Dolfing (Beheer) Alida Dolfing Renske Haanstra Marjolijn Linschoten (secretariaat) Jans Boertien (Financiën) Paul Mooren (voorzitter) De Tille 2014-2020 Van dorpshuis naar Multifunctioneel Centrum Stichting: dus geen leden zonder winstoogmerk Donateurs: op basis van vrijwilligheid Voordeel donateurs: Gratis uitlenen tafels, stoelen, statafels Geen kosten bij gebruik ruimtes (ex horeca) Korte terugblik In 2013 vertrok de school uit Witteveen en kwam gebouw leeg Eerste ideeën om het gebouw te behouden 2 opties: – Alles aan de gemeente laten en afwachten – Zelf aan de slag Bestuur kiest voor ontwikkeling van een ondernemend Multifunctioneel Centrum in samenwerking met de gemeente Wat is er gerealiseerd Start gesprek met gemeente. Gemeente had 2 opties: Slopen pand en evt. nieuw dorpshuis ergens anders neerzetten Verhuren van het pand Na 6 maanden besprekingen met ambtenaren en wethouder overeenstemming over zelfbeheer. Gebouw blijft eigendom van gemeente Zelfbeheer door stichting Dorpshuis de Tille Koersnotitie (groot onderhoud) door gemeente […]

Klein Herxen – zorgboerderij dagbesteding & coaching

Even voorstellen… Sinds vorig jaar oktober zijn we net buitenWitteveen gestart met onze zorgboerderij Klein Herxen. Op een mooie plek aan de Mr. J.B. Kanweg bieden we dagbesteding en binnenkort is er de mogelijkheid om coachsessies te volgen waarbij we onze paarden inzetten. Dagbesteding De dagbesteding is kleinschalig, er is plek voor 5 volwassen cliënten. We zijn er vooral voor mensen die rust en ruimte nodig hebben in hun leven. De activiteiten bestaan uit klussen op en rond het erf, denk bijvoorbeeld aan groenonderhoud, het opzetten en verzorgen van een moestuin, helpen verzorgen van de paarden. Maar er is ook alle ruimte om creatief bezig te zijn, bijvoorbeeld met producten uit de natuur. De producten kunnen verkocht worden in een kraampje langs de weg. Naast de activiteiten op en rond de boerderij, zijn er soms ook klussen ‘op locatie’. Zo gaan we dit voorjaar beginnen met het onderhoud van een […]

JAARVERSLAG 2017- MAART 2018 DBW en JAARPLAN 2018.

  Communicatie met het dorp  Doel: communicatie tussen DBW en dorps-(bewoners) en vice versa optimaliseren. Middelen: schriftelijke communicatie in S&O en website, dorpsomroepers, adreskaart met gegevens Flyers huis aan huis, e.d. Plan 2017: verbetering website, dorpsomroeper(s) in zetten zijn bij activiteiten en voor (individuele) berichtgeving en dat ook promoten in het dorp, schrijven van 3-maandelijkse column in S&O en op de website, en verspreiden actuele informatie in S&O en op de site.  Verslag 2017: Column In verslagjaar is een begin gemaakt met 3 maandelijks een column te publiceren in Sport en Ontspanning en op de website. Daarnaast regelmatig publicaties wanneer de actualiteit dat vereiste. Website De oude en nieuwe website www.dorp-witteveen.nl  & www.dorpsbelangwitteveen.nl  zijn samengevoegd onder de naam www.dorpwitteveen.nl Alle archieven en links (van de oude sites) zijn bewaard en benaderbaar via www.dorpwitteveen.nl. Dorpsomroepers De dorpsomroepers zijn, conform afspraak, incidenteel ingezet bij verschillende bijeenkomsten. Voor alle zaken rondom de dorpsprijzen, […]

Agenda: Algemene Ledenvergadering

Dorpsbelang Witteveen nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op Woensdag 28 maart om 20.00 uurin Dorpshuis de Tille De bijbehorende stukken (waaronder de concept notulen van de ALV 05 april 2017) zijn ook in deze editie van S & O en tevens ook op de website dorpwitteveen.nl gepubliceerd. Deze stukken liggen vanaf 19.45 uur ook ter inzage. Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering Agenda: Welkom, opening, mededelingen en vaststellen agenda Vastellen concept notulen ALV 05 april 2017 Financieel jaarverslag 2017** Verslag kascontrolecommissie bestaande uit Els den Os en Ryan Schepers. Verkiezing lid kascontrole, aftredend Els den Os Bestuursverkiezing: -aftredend en herkiesbaar zijn: Yvon Veldhoen en Sylvia Keizers  -voorgedragen als nieuw bestuurslid:       Cora Prijs Uitgenodigd: bestuur van de Tille met een toelichting op de stand van zaken. Uitgenodigd: Lustrumfeest commissie met toelichting op financieel verslag lustrumfeest 2016. PAUZE Jaarverslag/ Jaarplan 2018-2019 Met speciale aandacht […]