Naoberkracht Witteveen

Inmiddels zijn er bijna twee maanden verstreken sinds de start van ons project Naoberkracht Witteveen. Vorige keer hebben we gemeld dat er tijdens de Umkiek start avond op 1 oktober door alle aanwezigen het logo voor Naoberkracht Witteveen is gekozen. Er was al een ‘basis’. Deze basis werd door Naoberkracht Witteveen en ook andere projecten die te maken hebben met dorpszorg in Midden Drenthe gebruikt. Adinda Knevel heeft op ons verzoek het logo voor Witteveen aangepast. Van de vier door haar gemaakte ontwerpen zijn er twee aan de aanwezigen voorgelegd. Dit prachtige ontwerp is het geworden!!

Inmiddels gaan Josina Wielink en Renda Löhr , als ambassadeurs van Naoberkracht Witteveen elke week de boer op. Het is de bedoeling dat deze dames van Naoberkracht met alle dorpsbewoners in gesprek gaan over allerhande zaken die voor u van belang (kunnen) zijn, maar ook voor het dorp en haar toekomst. Soms zijn dat korte bezoekjes, maar vaker wordt er uitvoeriger gesproken.
De inhoud van de gesprekken is absoluut vertrouwelijk! Waar gesproken wordt over uw persoonlijke omstandigheden, blijft dit tussen u en Josina & Renda.

Inmiddels hebben zij al met 31 bewoners van ons dorp een gesprek gevoerd. Daar zijn, naast gesprekken van meer persoonlijke aard, een aantal ideeën geopperd die verder uitgewerkt gaan worden! Één van de gespreksonderwerpen waar we, samen met een aantal jongeren direct mee aan de slag gaan is ‘activiteiten voor de jeugd’ . De Tille is hier ook bij betrokken. De eerste activiteit is op 17 december. Elders op deze site kunt u hier meer over lezen.

En met het succes van onze “umkiekavonden” in het achterhoofd, gaan we een umkiek-kerst organiseren. Op tweede kerstdag is dorpshuis de Tille van 16.00 tot 19.00 uur open. Alle inwoners zijn welkom. U brengt een gerecht mee en wij zorgen (waar nodig) voor vervoer, kerstsfeer, soep en andere ‘kerstwaardige’ zaken. De uitnodiging hiervoor ligt binnenkort in uw brievenbus. Tijdig aanmelden graag, wij verheugen ons op uw aanwezigheid!

Een volgende keer ook meer over andere ideeën, die gaan over …… boeken…… repair….. en misschien nog wel meer!

Nog even terug naar onze Naoberkracht dames. Het is de bedoeling dat Josina en Renda met elke bewoner van Witteveen in gesprek gaan. Zijn ze nog niet bij u geweest? U kunt ook zelf een afspraak maken. Tot dusver hebben de dames met hun privé- telefoon gewerkt, maar we hebben nu een eigen telefoon aangeschaft voor ons project. Het nummer dat u kunt bellen is: 06 148 90 113.
U kunt ook contact maken via de mail. Het adres is: naoberkrachtwitteveen@gmail.com

Naoberkracht wilde ook graag een eigen plek hebben en die hebben wij gevonden in de Tille in het kantoortje van Dorpsbelang Witteveen. Zeer binnenkort is het kantoortje klaar waar wij gebruik van gaan maken. Nog wat schilderwerk en wat aankleding en dan kunnen wij onze intrek nemen in de oude lerarenkamer.

Tenslotte;
Wij blijven u informeren, maar voor vragen of ideeën kunt u ons altijd benaderen.
Werkgroep Naoberkracht: Roos Glastra, Jeannette de Blécourt, Patricia Keizer, Liesbeth Langen en Albertje Huizing.
En natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij de Dames van Naoberkracht Witteveen: Josina en Renda, telefoon: 06 148 90 113

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *