Standaard

Algemene Leden Vergadering Dorpsbelang

Wij hebben onze ALV van 22 april moeten afblazen. Inmiddels hebben we het plan om, mits de Corona maatregelen dit toestaan, deze op woensdagavond 19 augustus te houden. Noteer vast die datum in uw agenda. Aan het eind van de school vakantie en we hopen nog met mooi weer. Want ons idee is dit in de buitenlucht, op het Dorpsplein te doen. Wanneer het onverhoopt toch regent zullen wij de ALV in de gymzaal houden, met de deuren naar buiten open om goed te ventileren. 

U ontvangt (want S&O komt in de zomervakantie niet uit) in de week van 5 augustus een folder in de brievenbus met daarin verdere informatie. En houdt de website www.dorpwitteveen in de gaten voor het laatste nieuws en eventuele aanpassingen van huishoudelijke aard voor deze ALV. We denken na over de protocollen van lopen, waar zitten, drinken halen etc.

Op de agenda zal in elk geval alle zakelijke punten staan: verslag ALV 2019, jaarverslag 2019, financieel jaarverslag, kascontrole, verkiezing kascontrolecommissie en bestuursverkiezing, e.d.

En een aantal inhoudelijke punten, zoals Het voedselbossie, de vernieuwde website, stand van zaken voortgang Naoberkracht en het dorpsbudget.

Het verslag van de ALV van 2019 en het jaarverslag van 2019 vindt u op de website: www.dorpwitteveen.nl