Standaard

Bericht van de gemeente over omgevingsvisie


De afgelopen maanden hebben veel mensen laten weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Midden-Drenthe. Via straatinterviews, het invullen van de enquête of het bijwonen van een bijeenkomst. Ook u heeft hier een bijdrage aan geleverd.  

Hoe verder?
Momenteel werken we de hoofdlijnen van de participatie uit in een koersnotitie, die wij dit najaar opiniërend aan de raadscommissie voorleggen. Nadat de commissie zich over de hoofdlijnen in het koersdocument uitgesproken heeft, zullen wij terugkomen bij inwoners en organisaties voor de verdere uitwerking tot een concept-omgevingsvisie.

Participatiedocument

Alle verzamelde informatie hebben we gebundeld in een participatiedocument. Dit document is door het college van B&W vastgesteld en kunt u inzien op onze website, via de link www.middendrenthe.nl/omgevingsvisie 

Omgevingsvisie

Het participatiedocument vormt de basis voor de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie leggen we vast hoe we willen dat Midden-Drenthe er in de toekomst uit ziet. Wat er nodig is voor een prettige woon- en werkomgeving. En ook: hoe de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan een sociaal, veilig en gezond Midden-Drenthe. 
De visie gaat over onderwerpen die belangrijk zijn voor het leven en werken van mensen in Midden-Drenthe: van de bebouwde omgeving tot natuur en groen, van landbouw en economie tot gezondheid en van mobiliteit tot energietransitie. De omgevingsvisie laat zien wat de mogelijkheden zijn.

Momenteel werken we de hoofdlijnen van de participatie uit in een koersnotitie, die wij dit najaar opiniërend aan de raadscommissie voorleggen. Nadat de commissie zich over de hoofdlijnen in het koersdocument uitgesproken heeft, zullen wij terugkomen bij inwoners en organisaties voor de verdere uitwerking tot een concept-omgevingsvisie.

Gemeente Midden-Drenthe