Bijeenkomst Naoberkracht, 6 juni

Het was al weer dagen warm weer, op de wandelvierdaagse liepen meer dan 100 personen mee…….zou men wel tijd en zin hebben voor de evaluatie-bijeenkomst van Naoberkracht??

Tot onze grote verrassing konden we toch ongeveer 35 Witteveners verwelkomen.

Kort werd toegelicht hoe we ook al weer tot het project Naoberkracht zijn gekomen.

  • Na het AAN TAFEL onderzoek onder de 60 plussers in Witteveen werd duidelijk dat als je met elkaar streeft naar een toekomstig bestendig dorp je je niet kunt beperken tot de 60 plussers maar dat je je juist moet richten op alle leeftijdsgroepen.
  • Verder werd ook duidelijk dat Witteveners veel voor elkaar willen doen, maar dat het niet altijd duidelijk is waar dat nodig is, waar de vraag ligt.
  • En dat er wel een grens ligt aan dat vrijwilligerswerk: dat we niet de zorg willen gaan overnemen.

In Dorpsbelang is vervolgens nagedacht wat dit zou kunnen betekenen en voor het project Naoberkracht zijn toen de volgende keuzes gemaakt:

  • We moeten met alle bewoners vanaf 18 jaar in gesprek gaan om te horen wat ze willen en kunnen doen voor anderen.
  • Dit zou gedaan moeten worden door 2 personen (dus niet door een grote groep) omdat het belangrijk is dat er eenduidigheid en vertrouwen is.
  • We hopen dat dit gaat betekenen dat vragen om hulp ook makkelijker gesteld gaan worden aan deze twee dames.
  • En er moeten afspraken worden gemaakt met de gemeente, welzijnswerk en zorgaanbieders over wat we in het dorp kunnen doen, wat zij doen en hoe we kunnen samenwerken.

Josina en Renda zijn toen het duo Naoberkracht geworden en met een subsidie van het Fonds Nuts Ohra en het Oranjefonds kregen we ook de mogelijkheid om hen daar een vrijwilligers-plus vergoeding voor te geven (want er wordt nogal wat gevraagd van deze dames) en kunnen we ook verschillende activiteiten financieren.

Na de voorbereidingen (regelen van allerlei faciliteiten zoals het maken van een computerprogramma, telefoon regelen, etc.) zijn ze in oktober 2016 gestart met de gesprekken. En nu, juni 2018, hebben ze bijna alle 18++ gesproken en hebben ze een inmiddels een flinke kaartenbak met talenten ingericht.

Op de bijeenkomst vertelden Josina en Renda wat de resultaten tot nu toe zijn.

Een kleine greep uit de lange lijst: er is een oppaslijst (ook voor als er ontlasting van de mantelzorger nodig is); de jeugdsoos is weer nieuw leven ingeblazen; er is hulp bij verhuizing, bij vervoer of de computer geboden; er is een gesprek geweest over het zorgplan; hulp geboden bij aanvraag PGB; hond uitlaten bij ziekte; er is een wandelapp aangemaakt; Naobers op pad heeft een aantal activiteiten georganiseerd; er zijn een aantal workshops over gezond eten georganiseerd; er is tuinhulp geboden; informatie over de Plusbus verstrekt; er is een ouderenfitness-groep gestart; het Kerst umkiekdiner op 2e kerstdag is weer georganiseerd; en dit is nog maar een onderdeel van de totale lijst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *