Tussenstand glasvezel

DBW ontving onderstaande brief over glasvezel van Dorpenoverleg Midden-Drenthe:

Geachte dorpsbesturen,

Via deze brief wil ik u bedanken voor uw bijdrage voor de enorme prestatie dat in relatief korte tijd gemiddeld 43 % van alle kleine dorpen en buurtschappen in onze Gemeente zich hebben ingeschreven als deelnemer aan het glasvezelproject van de Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe. Zonder uw bijdrage en de bijdrage van de ambassadeurs was dit mooie resultaat niet bereikt. Kortom het belang en de rol van een dorpsbestuur als eerste aanspreekpunt voor de leefbaarheid in de dorpen is wederom aangetoond!

Ondanks dat we positief zijn gestemd over het halen van onze doelstellingen is de realiteit dat we streven naar een totale score van gemiddeld 65% om de onderliggende financiële begroting sluitend te maken en voor dat laatste zetje doen we als Dorpenoverleg Midden Drenthe graag nogmaals een beroep op u!

Dit betekent dat Dorpsbesturen en ambassadeurs aan de hand van de resultaten wordt gevraagd tot 15 november 2015 onverkort door te gaan met het werven van leden, ook in de dorpen die al hoog hebben gescoord. Elke stem telt!

Extra aandacht wordt gevraagd voor die dorpen die procentueel de aandacht verdienen. Daar verdient het de aanbeveling dat dorpsbestuur en plaatselijke ambassadeurs in goed overleg de inwoners benaderen die nog geen “ja” hebben gezegd om ze alsnog de kans te geven gebruik te maken van dit unieke aanbod. Ambassadeurs uit andere dorpen hebben desgevraagd hun steun aangeboden. Samen staan we sterk!

De dorpen die de extra aandacht verdienen zijn : Nieuw Balinge, Smilde, Hoogersmilde, Bovensmilde, Orvelte, Wijster, Lieving, Holthe, Makkum en Hijken.

Voor alle duidelijkheid volgt hier een lijst van de laatste tussenstand. Deze informatie is ook bekend bij de ambassadeurs.

Wijster 31 %
Zwiggelte 65 %
Hooghalen 42 %
Smilde 18 %
Nieuw Balinge 12 %
Bovensmilde 34 %
Hoogersmilde 28 %
Hijken 39 %
Klatering/Alting 65 %
Oranje 70 %
Lieving/Holthe/Makkum 30%
Smalbroek/Ter Horst 69 %
Spier 128 %
Drijber 81 %
Broekstreek 62 %
Bruntinge/Eursinge 78 %
Witteveen 76 %
Elp 52 %
Orvelte 38 %
Brunsting/Beilervaart 78 %

Aanvullend vermeld ik dat de steun voor het project vanuit de Gemeente en Provincie onverminderd van kracht is en dat ook de beide woningcoöperaties, Woonservice en Actium hun huurders sterk adviseren om gebruik te maken van de aangeboden glasvezelverbinding.

Afsluitend wil ik u nogmaals namens het bestuur Dorpenoverleg Midden Drenthe en de Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe danken voor uw bijdrage tot nog toe en ga ik ervan uit dat we door de alreeds bewezen kracht van onze dorpen en buurtschappen de klus zullen klaren!

Met vriendelijke groet,
Willem Tanis
Voorzitter Dorpenoverleg Midden-Drenthe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *