Naobers op Pad

Het fiets-uitstapje was een succes. Een groep van 17 Witteveners heeft, veelal met de e-bike, een tocht gemaakt door de omgeving van Witteveen, na eerst op het terras van Het Witte Veen te hebben genoten van koffie met gebak. Onderweg een paar stops, om van het uitzicht te genieten en een lekker ijsje te eten in Nieuw Balinge. Aansluitend hebben we met een groep van 19 mensen gezellig aan een lange tafel gegeten bij Het Witte Veen. Voor herhaling vatbaar hebben we al besloten. We doen dit in het najaar nog eens. De volgende 2 uitstapjes zijn inmiddels gepland. * Op zaterdag 21 juli willen we naar de vijvertuinen van Ada Hofman en naar de tuinen van Mien Ruys. Het programma voor die dag ziet er als volgt uit. • 09.15 uur: vertrek bij de Tille. • 10.00 uur: koffie / thee + iets lekkers bij de vijvertuinen van Ada […]

Bijeenkomst Naoberkracht, 6 juni

Het was al weer dagen warm weer, op de wandelvierdaagse liepen meer dan 100 personen mee…….zou men wel tijd en zin hebben voor de evaluatie-bijeenkomst van Naoberkracht?? Tot onze grote verrassing konden we toch ongeveer 35 Witteveners verwelkomen. Kort werd toegelicht hoe we ook al weer tot het project Naoberkracht zijn gekomen. Na het AAN TAFEL onderzoek onder de 60 plussers in Witteveen werd duidelijk dat als je met elkaar streeft naar een toekomstig bestendig dorp je je niet kunt beperken tot de 60 plussers maar dat je je juist moet richten op alle leeftijdsgroepen. Verder werd ook duidelijk dat Witteveners veel voor elkaar willen doen, maar dat het niet altijd duidelijk is waar dat nodig is, waar de vraag ligt. En dat er wel een grens ligt aan dat vrijwilligerswerk: dat we niet de zorg willen gaan overnemen. In Dorpsbelang is vervolgens nagedacht wat dit zou kunnen betekenen en […]

Naoberkracht

Josina en Renda; ons duo, onze ambassadeurs. Het zal niemand ontgaan zijn, het enthousiasme waarmee zij zich in de afgelopen anderhalf jaar ingezet hebben voor Naoberkracht. Maar, wat is er nou precies gebeurd in die periode? Wat hebben wij als dorp geleerd en ervaren? Wat heeft het opgeleverd? En hoe gaan we straks verder? Genoeg vragen waarover wij graag met alle inwoners van het dorp, op een „speelse“ manier, van gedachten willen wisselen. Dorpsbelang Witteveen heeft daarvoor een speciale avond belegd in de Tille op woensdag 6 juni om 20.00 U, jij, (Naoberkracht is er voor jong en oud) bent hierbij van harte uitgenodigd. En…….. wij zorgen voor lekkere taart

Gezond en Duurzaam Lekker Eten

Afgelopen december was de eerste van een serie van 4 workshops met dit thema. Er hadden zich voldoende enthousiaste deelnemers gemeld om twee avonden vol te krijgen. Aan de reacties te horen, hebben ze een leuke avond gehad, gekookt en ook samen lekker gegeten. Bianca Voortman, onze voedings-deskundige, had een workshop voorbereid met het thema “Feestdagen”, waarbij zij onder meer dieper inging op alle verschillende suikers, die zich in onze voeding bevinden. Inmiddels is de volgende workshop voorbereid. Thema van deze workshop is “Groente”, waarbij Bianca onder meer dieper ingaat op koolhydraten in onze voeding. We gaan weer samen koken en eten.Deze workshop wordt gehouden op 20 april en, mochten er veel deelnemers zijn, op 26 april. 7 a 8 deelnemers per avond zou ideaal zijn met een maximum van 15 in totaal.De avonden starten om 19.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Wij vragen hiervoor een eigen bijdrage […]

Naobers op Pad

Dat is de naam van het nieuwste initiatief van Naoberkracht. De bedoeling van dit initiatief is om ontmoeting tussen dorpsbewoners tot stand te brengen op een soms sportieve, soms leerzame, maar altijd gezellige manier. Wij willen dit doen door middel van uitstapjes; vandaar de naam “Naobers op Pad”. Om dit te kunnen bekostigen hebben het fonds Nuts-Ohra en de gemeente Midden-Drenthe ons een financiële bijdrage gegeven, waardoor wij een groot deel van de uitstapjes kunnen bekostigen. Wij vragen van de deelnemers (meestal) alleen een kleine bijdrage. De eerste drie uitstapjes zijn inmiddels georganiseerd en u kunt zich daarvoor aanmelden. Wij willen u er wel op wijzen dat deelname op eigen risico is. Wat gaan we doen? Op 5 april is er een wandeling vanaf dorpshuis De Tille. Om 18.30 verzamelen op het dorpsplein, waarna we een wandeling willen maken in ons mooie bos. Daarna is er koffie en thee met […]

1 jaarevaluatie

Tussentijdse evaluatie Naoberkracht Witteveen Het project Naoberkracht is in oktober 2016 gestart, daarom was het tijd voor een gedegen evaluatie. Hieronder staan de belangrijkste conclusies. Bent u benieuwd naar de totale notitie ‘Naoberkracht Witteveen’ klik dan op deze link 1 jaarevaluatie Naoberkracht Deze evaluatie is niet alleen beschikbaar voor de dorpsbewoners maar ook voor anderen. Zo is dit met de partners van WelWoZo, het gemeentelijk overleg tussen Welzijn, Wonen en Zorg die tot doel heeft inwoners langer zelfstandig thuis te laten wonen, besproken en op 29 november aan wethouder Bouwman uitgereikt. Conclusie Tussentijdse Evaluatie In oktober 2016 is Dorpsbelang Witteveen gestart met de pilot ‘Naoberkracht Witteveen’. De tussentijdse evaluatie, die gedaan is in oktober 2017, laat zien dat de organisatievorm waarvoor is gekozen past bij de beoogde resultaten. Er is een heldere taakverdeling tussen ‘het Duo Naoberkracht’ die de gesprekken met de bewoners verzorgen en de Kopgroep die coördineert, ondersteunt […]

Woensdag, 15 november: Gezonde Leefstijl

Hoe leef je zo gezond mogelijk, wat moet je daarvoor doen? En misschien wel laten? Gezond eten en bewegen, dan weet je toch zeker dat het goed zit met je leefstijl? Of…is er meer voor nodig? En welke stappen moet je dan zetten? Nergens bestaan zoveel vragen over als over gezondheid. En over de talrijke keuzes die er zijn. Zoveel, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Want hoe bereik je een gezonde leefstijl, die vol te houden is? En die ook nog eens leuk blijkt te zijn? Bent u benieuwd naar mogelijkheden die uw leefstijl gezond kunnen houden? Of die uw leefstijl kunnen verbeteren? Kom dan naar de koffieochtend in Dorpshuis de Tille op woensdag 15 november. Leefstijlcoach Roelie Kuipers vertelt over (kleine) positieve leefstijlveranderingen die grote gevolgen kunnen hebben. Ook beantwoordt ze graag uw vragen.

Vrijdag, 08 december: EXTRA Workshop 19:00 uur

Wegens overweldigende belangstelling de workshop op 7 december al vol zit wij besloten hebben op 8 december deze te herhalen Gezond en Verantwoord Lekker Eten Bianca Voortman is vanuit haar beroep met gezonde voeding bezig en haar hebben we gevraagd om een aantal workshops voor ons te verzorgen. Die workshops draaien allemaal om het thema Gezond en Duurzaam Koken. Elke workshop heeft een onderwerp dat met de tijd van het jaar te maken heeft. Zo zal er onder andere een workshop “Kerst” zijn ( hoe houden we de calorieën onder controle). In de andere workshops wordt o.a. aandacht besteed aan koken zonder pakjes en zakjes en aan “wat moet ik toch met al die sla en wortels uit de tuin”. De eerste workshop staat gepland voor 8 december. Wij vragen een bijdrage van € 5,00 per persoon, per keer. Aanmelden kan nog. Bel of stuur een e-mail Telefoon: 06-196 95 […]