Dorpshuis de Tille

Dorpshuis de Tille

Betreft: Donatie 2018

Geachte heer of mevrouw,

Het is tijd voor de jaarlijkse donatie.

Na ontvangst hiervan ontvangt u de donateurskaart(en) in de brievenbus.

Omdat we graag willen dat u donateur wordt / blijft en uw steun heel goed kunnen gebruiken verzoek ik u het donatiebedrag van € 7,50 overmaken op rekeningnummer:

NL80RAB00369433785, t.n.v. Stichting Dorpshuis De Tille, onder vermelding van:

Donatie 2018 met uw adres en postcode.

Meerdere donaties per adres zijn mogelijk. Deze dienen dan wel afzonderlijk te worden betaald.

 Wanneer u donateur bent kunt u bij u thuis, gebruik maken van onze tafels en stoelen en er wordt bij activiteiten in de Tille aan u geen huur berekend, alleen koffie, thee, e.d.

Tevens verzoeken wij u net als bij Dorpsbelang Witteveen uw e-mail adres aan ons op te geven.
Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw e-mail adres naar ons toe te sturen. Dit kan naar: boert010@gmail.com

Alvast hartelijk bedankt voor de moeite.

Met vriendelijke groet,
Jans Boertien
Penningmeester
St. Dorpshuis de Tille Witteveen Mr. H. Smeengeweg 27
06 30302281