Standaard

Een dorpsbudget voor Witteveen?

Save the Date: 26 oktober, van 16.00 – 20.00 uur.

Waar gaat het over?

De gemeente heeft het plan om te gaan experimenteren met een dorpsbudget. Men denkt er over om in Witteveen een pilot/experiment te gaan doen. Verheugend natuurlijk, dat ze daarvoor ons dorp hebben uitgekozen (waar een dorpsvernieuwingsprijs al niet toe leidt). 

Maar wat moeten we ons voorstellen bij een dorpsbudget? Een dorp krijgt een budget van de gemeente waarmee het zelfstandig aan de gang kan gaan, vooral voor vernieuwende activiteiten. Activiteiten die door het dorp gekozen en gedragen worden. Het dorp en de gemeente spreken samen af welke doelen nagestreefd worden,  we spreken de looptijd van de pilot af en hoe en wanneer er geëvalueerd  gaat worden.

In de afgelopen periode hebben er een paar oriënterende bijeenkomsten plaats gevonden tussen de gemeente (wethouders en ambtenaren) en Witteveners (vanuit Dorpsbelang, Naoberkracht, de Tille en een aantal geïnteresseerde bewoners). Duidelijk is geworden dat de pilot zich zal richten op het sociaal domein (welzijn, leefbaarheid,  ouderen, jeugd, e.d.) en daarmee een kans biedt om Naoberkracht te verdiepen en te verbreden.