Standaard

Gemeente zet in op schone leefomgeving

28 oktober 2019 Midden-Drenthe gaat extra inzetten op een schone leefomgeving Samen met inwoners, verenigingen, scholen wil de gemeente Midden-Drenthe zorgen voor een schone leefomgeving. Een leefomgeving waarin geen sprake is van zwerfafval. Om dat te bereiken doet de gemeente eerst onderzoek en start daarna met concrete projecten. 

Wethouder Erjen Derks: ‘We willen graag wonen, spelen, recreëren en werken in een schone leefomgeving. Daar past zwerfvuil niet bij. Met elkaar gaan we aan de slag om te zorgen voor een schone leefomgeving met minder of zelfs geen zwerfafval. Dat is prettig voor onszelf en is ook goed voor het milieu’. 

Onderzoek naar zwerfafval In heel Nederland is sprake van zwerfafval, ook in Midden-Drenthe. Om een goed beeld te krijgen van de exacte locaties en de hoeveelheid gaat de gemeente een onderzoek doen. Dit onderzoek bestaat uit een zogenaamde ‘nulmeting’, waarbij de situatie op dat moment in beeld wordt gebracht. 

Enquête Naast de nulmeting hoort de gemeente ook graag van inwoners en bedrijven waar zij regelmatig zwerfafval zien. Bij de enquête kunnen zij onder meer aangeven hoe zij denken over een schone leefomgeving. Zij kunnen tot 24 november 2019 de enquête op de website van de gemeente invullen via: www.middendrenthe.nl/enquetezwerfafval. 

Met elkaar aan de slag Na de nulmeting en de uitkomsten van de enquête gaat de gemeente samen met inwoners, bedrijven, scholen, buurten, wijken aan de slag om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. Dit doet zij door met elkaar zwerfafvalprojecten op te starten en uit te voeren.