Standaard

Gesprek met Raad van Toezicht Kits Primair

Eind november heeft het bestuur van Dorpsbelang Witteveen en Plaatselijk Belang van de Broekstreek een gesprek gehad met de Raad van Toezicht van Kits Primair. Het gespreksonderwerp was het besluit van Kits Primair om de kinderopvang en de peuterspeelzaal vanuit de Tille te verplaatsen naar de Wenteling in Balinge. 

Er is vooral gesproken over de wijze van besluitvorming en het ontbreken van goede communicatie naar de dorpen. De Raad van Toezicht heeft erkend dat er niet goed is gecommuniceerd en dat er niet naar betrokkenheid vanuit de dorpen is gezocht. Kits Primair zal daarover nog (in december 2019) met de dorpen en ouders communiceren en een toelichting geven over de zogenaamde doorgaande leerlijn en waarom het noodzakelijk dat alles op 1 locatie moet worden aangeboden.

Tot slot is gesproken over de toekomst van de school en als gedeeld belang benoemd dat er een duurzame school in deze regio behouden blijft. Dat betekent dus ook dat er overleg gaat plaats vinden tussen Kits Primair en de Broekstreek over een duurzame toekomst van de Wenteling in Balinge.

Zie voor het interne verslag (van DBW en PB de Broekstreek) op de pagina van Dorpsbelang.