Standaard

Herbestrating A. Talmaweg

23 juni 2021 —

De gemeente meldt ons het volgende:

Beste bewoners van Witteveen.
Het straatwerk aan de M.J.Talmaweg is in afstemming met de aannemer (Buning infra) opgenomen. Daaruit is de conclusie getrokken dat de hele bestrating er weer uit moet. Omdat er tijdens de werkzaamheden veel regen is gevallen, is het verdichten niet voldoende gebleken. De planning is het eerst even te laten uitdrogen en na de bouwvak het straatwerk weer op te pakken. De aannemer neemt hiervoor zijn verantwoording. Dit zal wederom tot overlast lijden in het dorp, hiervoor onze excuses. Zodra er een planning bekend is wordt deze met u gedeeld. Aan de Slotweg zijn er nog werkzaamheden in uitvoering door Baas, die zorgt voor de afwerking van de bestrating, dit word op een later tijdstip opgeleverd.

Met Vriendelijke Groet,

afd.Ruimte Beleid en Projecten

Gemeente Midden Drenthe
Jan Oost