Standaard

Kappen bomen begraafplaats

Op de begraafplaats Witteveen gaan wij binnenkort 25 grote sparren  bomen kappen. De meeste van deze bomen staan rondom het baarhuisje. 
De te kappen bomen zijn aangetast door de letterzetter, een klein kevertje. Dit kevertje graaft in grote getale gangen onder de bast van de boom. Hierdoor gaan de bomen dood. Er zijn geen mogelijkheden om de bomen te redden. 
Om verdere verspreiding te voorkomen worden de zwaar aangetaste bomen verwijderd. Deze werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk gestart. Hierbij wordt uiteraard wel rekening gehouden met eventueel broedende vogels in de bomen.
De gekapte bomen worden weer vervangen door nieuwe bomen. Hierdoor blijft de bossfeer in de toekomst behouden. Bij het herplanten gaan we verschillende soorten bomen terug planten. Door meer diversiteit wordt de kans op ziekten en plagen in de toekomst verminderd.

Met vriendelijke groet,

Marinus Koster

Beleidsmedewerker Openbare Werken Tel (0593) 539298