Standaard

Ondertekening Convenant Streek IKC Balinge

8 juli 2020 — Op 3 juli werd door Dorpsbelang Witteveen, Dorpshuis de Tille, Plaatselijk Belang Broekstreek, Dorpshuis Broekhoes, Stichting Kits Primair en de gemeente een convenant ondertekend. In dit convenant hebben de partijen afgesproken dat zij met elkaar verantwoordelijk zijn voor de zekerstelling voor de langere termijn van het Streek Integraal Kindcentrum (IKC) gehuisvest in Balinge voor de regio Witteveen en de Broekstreek. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over de leefbaarheid voor dit gebied en de functie van het IKC daarbij.

In het convenant staan afspraken voor de komende 15 jaar. In een projectgroep worden jaarlijks de afspraken geëvalueerd en kijken de partners wat er de komende periode nodig voor de verdere ontwikkeling van de Streek IKC.

Het convenant is te vinden op de pagina van Dorpsbelang.