Standaard

Opvang Oekraieners

2 mei 2022 — Dorpsbelang Witteveen probeert zicht te krijgen op wat het dorp kan bijdragen aan het helpen van Oekraiense vluchtelingen. Het kan dan gaan om de mogelijke opvang in ruimtes in de Tille, zie de notitie hier, en het aanbieden van activiteiten, zie hier. Het thema zal aan de orde komen op de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang op 25 mei in de Tille.