Standaard

Raadpleging Lustrumfeest 2021

28 juni 2020 — De Corona epidemie stelt (voor onbepaalde tijd) grenzen aan het houden van grote festiviteiten. Het organisatiecomité van het Lustrumfeest Witteveen 2021 heeft met het oog daarop geconcludeerd dat het niet mogelijk is om het Lustrumfeest in 2021 te organiseren. Met onderstaande raadpleging (ook huis aan huis bezorgd) wordt het dorp gevraagd zich uit te spreken over alternatieven. Tot uiterlijk 3 juli kan gereageerd worden.