Standaard

Resultaten enquête verkeersveiligheid

6 november 2021 — De werkgroep verkeersveiligheid heeft in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een enquete in Witteveen gehouden over de ervaringen met verkeersveiligheid in het dorp. De resultaten van de enquête en een evaluatie daarvan door de werkgroep zijn te vinden op de pagina van Dorpsbelang.