Standaard

Stand van zaken voortgang Dorpsbudget

Na de bewonersbijeenkomst op 26 oktober (zie het verslag op de pagina van Dorpsbelang) is een werkgroep vanuit Dorpsbelang verder gegaan met een uitwerking van de 2 thema’s die van het dorp de hoogste prioriteit kregen:

  1. Contact en ontmoeting
  2. Voorliggende (zorg-) voorzieningen

waarbij werd aangegeven dat de volgende aandachtspunten centraal zouden moeten staan:

  • Dorpshuis de Tille heeft een spilfunctie
  • Coördinatie van bestaande en nieuwe initiatieven.

De werkgroep bestaat uit: Roos Glastra, Otto de Groot en Liesbeth Langen (Dorpsbelang), Mathijs Jansen (de Tille) en Harry Thijms (Welzijn Midden-Drenthe).

De werkgroep heeft de gemeente met een notitie geïnformeerd over de uitkomsten van 26 oktober. Bovendien werd de gemeente een aantal vragen voorgelegd over de werking van het dorpsbudget. Deze notitie is ook te vinden op de pagina van Dorpsbelang.

Het gesprek met de gemeente had eind december plaats. Er is nog geen officieel verslag van deze bespreking beschikbaar. Gezamenlijk werd verkend hoe het dorp meer regie kan hebben bij het inzetten van financiën en hoe de rolverdeling tussen gemeente en dorp er uit zou kunnen zien. Besloten werd dat de gemeente en DBW een startdocument gaan opstellen waarin een en ander zal worden uitgewerkt.

Omdat de voorbereiding van deze pilot nog wat meer tijd vergt wordt de overbruggingsperiode voor Naoberkracht verlengd. 

We gaan ondertussen dus gewoon door met de dingen waar we als dorp druk mee zijn en geven daarbij zeker prioriteit aan de keuzes die het dorp op 26 oktober heeft gemaakt.

In de loop van januari is bijvoorbeeld al een overleg gepland tussen verschillende organisaties (de Tille, Naoberkracht, buurtacademie, Dorpsbelang) om tot meer afstemming te komen van de activiteiten voor het komende jaar.

Wordt  vervolgd.

DBW December 2019