Standaard

Verslag bijeenkomst Dorpsbudget Witteveen

Verslag van de dorpsbijeenkomst “ Dorpsbudget Witteveen” op 26 oktober.

Een geweldige en uitstekend bezochte bijeenkomst. In verschillende leeftijdsgroepen, oud en jong. In totaal waren er 80 volwassenen en 15 kinderen. De kinderen zaten met elkaar in Enjoy, lekker het knutselen met Jacqueline. Ze maakten onder andere placemats voor het stamppottendiner later op de avond.

De volwassenen verzamelden zich in de lege peuterspeelzaal, waar Dorpsbelang een toelichting gaf over de mogelijkheden voor een Dorpsbudget voor Witteveen. Belangrijk is dat het gaat om een budget voor het Sociaal Domein: het terrein van welzijn en zorg. Op basis van de doelstellingen van de gemeente en op basis van de evaluatie van Naoberkracht zijn door Dorpsbelang 7 speerpunten geformuleerd die op deze bijeenkomst het gespreksonderwerp waren.

De speerpunten werden in kleinere groepen besproken nog aangevuld met twee nieuwe speerpunten. Daarna werd (door stickers te plakken) bepaald welke speerpunten het belangrijkst waren.De volgende onderwerpen zijn op deze wijze aan de orde geweest:

 • Contact en ontmoeting: leidt tot meer onderlinge verbondenheid en nieuwe netwerken.
 • Iedereen doet mee: hulp is er voor iedereen, jong en oud, moet niet uitmaken wat je voor het dorp hebt gedaan of doet (wederkerigheid is belangrijk, maar niet bepalend).
 • In Witteveen voorliggende voorzieningen realiseren: voor iedereen toegankelijk, geen toestemming of indicatie nodig, heeft een preventieve uitwerking.
 • Zorg dichtbij: thuis en in het dorp, een samenwerking tussen informele en formele zorg.
 • Praktische hulp en ondersteuning: individueel en collectief.
 • Zelfstandigheid: zelf de baas blijven over wat je nodig hebt, voorwaarde is mobiliteit.
 • Jonge gezinnen, jongeren en kinderen: specifieke activiteiten gericht op voorkomen van kwetsbaarheid.
 • Cultuur: algemeen en Witteveens cultuur.
 • De organisatie van een dorpsbudget.

De belangrijkste conclusies van deze bijeenkomst:

 •  “Contact en ontmoeting” en het realiseren van meer “voorliggende voorzieningen” springen er als prioriteit bovenuit.
 • Waarbij vooral ook, naast ouderen, nadruk gelegd moet worden bij jeugd en kinderen.
 • Het dorpshuis de Tille is een spil in het dorp.
 • Coördinatie van alle bestaande initiatieven is een must en moet sterker ontwikkeld worden. Dat is ook van belang voor het beheer en uitvoering van het dorpsbudget.

De Kerngroep van Dorpsbelang gaat zich verder in de zaak verdiepen en een plan opstellen voor het vervolg. Natuurlijk zal ook weer overleg worden aangegaan met de gemeente en met initiatieven in het dorp.  Dorpsbelang blijft daarover informeren, in de S&O en op de website. Op de Algemene ledenvergadering (ALV) in het voorjaar zal daar in elk geval op terug worden gekomen.

Wordt vervolgd, hou de publicaties in de gaten.

Dorpsbelang Witteveen.