Standaard

Werkgroep verkeersveiligheid

13 november 2022 — In het voorjaar van 2020 werd door de werkgroep verkeersveiligheid i.s.m. Veilig Verkeer Nederland een enquête gehouden in het dorp over hoe dorpsbewoners de verkeersveiligheid in ons dorp ervaren. Om de enquête te kunnen onderbouwen, werden dit jaar op drie plekken in het dorp (Smeengeweg, Kanweg, Talmaweg) binnen de bebouwde kom metingen gehouden. Over de resultaten daarvan heeft de werkgroep vorige week maandagavond, 31 oktober, een aantal raadsleden (10) geïnformeerd. Lees hier verder.