Standaard

Enquête verkeersveiligheid

Beste dorpsbewoner,

Dorpsbelang Witteveen wil in 2021 graag extra aandacht besteden aan de verkeersveiligheid in het dorp. Hierbij hebben wij de hulp van Veilig Verkeer Nederland ingeroepen. Onze eerste stap is het uitzetten van een buurt enquête. 

Om goed inzichtelijk te krijgen hoe u denkt over de verkeersveiligheid in deze straat en ons dorp, hebben we een enquête opgesteld. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze in te vullen? Dit kost slechts een paar minuten van uw tijd. 

U vindt de enquête op: https://nl.surveymonkey.com/r/Witteveen

Of via deze QR-code:

Indien u het lastig vindt de enquête digitaal in te vullen, kunt u deze ook voor 15 augustus ingevuld inleveren bij onderstaande adressen:

Margery Hooyer, J.J. Schepersweg 9

Henk Koevoets, J.B. Kanweg 49

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat deze info alsnog vertrouwelijk wordt ingevuld.

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite!

De werkgroep verkeersveiligheid.