Uitnodiging bijeenkomst Dorpsbudget Witteveen

Uitnodiging bijeenkomst Dorpsbudget Witteveen

26 oktober 16.00- 20.00 uur in de Tille

“ Een dorpsbudget voor Witteveen”, een vervolg op Naoberkracht
(zie ook S&O nr. 17 en 18 )

Gratis stampotbuffet (drankjes voor eigen rekening).
Inloop bij KreaKracht voor alle kinderen.

Alle bewoners van Witteveen, jong en oud, zijn welkom!

Opgeven voor 20 oktober bij Naoberkracht: naoberkrachtwitteveen@gmail.com
tel. 06 148 90 113

NB. We zullen op deze bijeenkomst kort aandacht besteden aan de ontwikkelingen m.b.t. de locatie van Kits Primair in de Tille. 

Dorpsbelang Witteveen

Bericht van de gemeente over omgevingsvisie


De afgelopen maanden hebben veel mensen laten weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Midden-Drenthe. Via straatinterviews, het invullen van de enquête of het bijwonen van een bijeenkomst. Ook u heeft hier een bijdrage aan geleverd.  

Hoe verder?
Momenteel werken we de hoofdlijnen van de participatie uit in een koersnotitie, die wij dit najaar opiniërend aan de raadscommissie voorleggen. Nadat de commissie zich over de hoofdlijnen in het koersdocument uitgesproken heeft, zullen wij terugkomen bij inwoners en organisaties voor de verdere uitwerking tot een concept-omgevingsvisie.

Participatiedocument

Alle verzamelde informatie hebben we gebundeld in een participatiedocument. Dit document is door het college van B&W vastgesteld en kunt u inzien op onze website, via de link www.middendrenthe.nl/omgevingsvisie 

Omgevingsvisie

Het participatiedocument vormt de basis voor de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie leggen we vast hoe we willen dat Midden-Drenthe er in de toekomst uit ziet. Wat er nodig is voor een prettige woon- en werkomgeving. En ook: hoe de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan een sociaal, veilig en gezond Midden-Drenthe. 
De visie gaat over onderwerpen die belangrijk zijn voor het leven en werken van mensen in Midden-Drenthe: van de bebouwde omgeving tot natuur en groen, van landbouw en economie tot gezondheid en van mobiliteit tot energietransitie. De omgevingsvisie laat zien wat de mogelijkheden zijn.

Momenteel werken we de hoofdlijnen van de participatie uit in een koersnotitie, die wij dit najaar opiniërend aan de raadscommissie voorleggen. Nadat de commissie zich over de hoofdlijnen in het koersdocument uitgesproken heeft, zullen wij terugkomen bij inwoners en organisaties voor de verdere uitwerking tot een concept-omgevingsvisie.

Gemeente Midden-Drenthe

Witteveen in Witteveen

Dorpsbelang kreeg onlangs het volgende berichtje: “Afgelopen week was ik met schoonfamilie in een huisje op Landal Orveltermarke. De meisjesnaam van mijn schoonmoeder is Witteveen, dus we hebben met haar twee overgebleven zussen het dorp bezocht. Nu wil het toeval dat zij in 1926 geboren is, dus voor haar volgende verjaardag zouden we graag zo’n vlag willen bemachtigen die we overal zagen hangen. Hoe kunnen we dat regelen? Bijgevoegd een foto van de zussen Witteveen voor een bord van de bebouwde kom, van links naar rechts Tecla (1926), Truus (1934) en Marianne (1937).” Vanzelfsprekend is er een vlag geregeld.

Volgende pagina »