Standaard

Nieuws

Bekijk hieronder de meest recente nieuwsberichten.

Ondertekening Convenant Streek IKC Balinge

8 juli 2020 — Op 3 juli werd door Dorpsbelang Witteveen, Dorpshuis de Tille, Plaatselijk Belang Broekstreek, Dorpshuis Broekhoes, Stichting Kits Primair en de gemeente een convenant ondertekend over de zekerstelling voor de langere termijn van het Streek Integraal Kindcentrum (IKC) gehuisvest in Balinge.

Lees meer
Raadpleging Lustrumfeest 2021

28 juni 2020 — Het organisatiecomité van het Lustrumfeest Witteveen 2021 heeft met het oog op Corona geconcludeerd dat het niet mogelijk is om het Lustrumfeest in 2021 te organiseren. Met een raadpleging (ook huis aan huis bezorgd) wordt het dorp gevraagd zich uit te spreken over alternatieven. Tot uiterlijk 3 juli kan gereageerd worden.

Lees meer
Algemene Leden Vergadering Dorpsbelang

16 juni 2020 — Na het schrappen van de vergadering in april heeft Dorpsbelang nu een nieuwe datum vastgesteld voor de ALV: 19 augustus 2020.

Lees meer
Eikenprocessierups in Witteveen

16 juni 2020 — De eikenprocessierups is weer in het dorp. Meldingen worden verzameld door Joke Petit (tel.552545) en doorgegeven aan de gemeente.

Lees meer
Voedselbos Witteveen

5 juni 2020 — De werkgroep Bos en Ommetje heeft een projectplan geschreven voor de aanleg van een Voedselbos in Witteveen. Het plan is te vinden op de pagina van Dorpsbelang.

Lees meer
Corona regels Dorpshuis

15 mei 2020 — Omdat Fysiotherapie Midden-Drenthe en Kapsalon Priscilla hun deuren weer hebben geopend, heeft de Tille voor de cliënten een aantal coronaregels ingevoerd.

Lees meer
Kappen bomen begraafplaats

9 mei 2020 — De gemeente laat weten dat er een aantal sparren op de begraafplaats gekapt zullen moeten worden omdat ze aangetast zijn door een kever. Voor herplanting wordt gezorgd.

Lees meer
Witteveen en Corona, een update

3 april 2020 — Dorpsbelang en Naoberkracht actualiseren de stand van zaken rondom corona in Witteveen.

Lees meer
Uitstel Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang

26 maart — De Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang wordt uitgesteld. Op de pagina van Dorpsbelang zijn al wel het Jaarverslag 2019 en het concept verslag van de ALV in 2019 te vinden.

Lees meer
Mededeling van de Drentse burgemeesters over Paasvuur

20 maart — Vanaf dit weekend zou er op veel plekken in de provincie begonnen worden met de opbouw van paasvuren. Op dit moment gelden de maatregelen van 1,5 meter afstand en het beperken van sociale contacten. Omdat het aannemelijk is dat dat de maatregelen na 6 april blijven gelden, is besloten het opbouwen en het afsteken van paasvuren in Drenthe niet door te laten gaan.

Lees meer
Bericht van Dorpsbelang over Corona in Witteveen

16 maart — Dorpsbelang Witteveen roept iedereen op om in deze bijzondere tijd de hulpbehoevende dorpsgenoten bij te staan of eventueel Naoberkracht in te schakelen.

Lees meer
Mededeling van de Tille over de omgang met Corona

14 maart — Het bestuur van de Tille deelt mee dat het Dorpshuis gewoon openblijft maar dat grotere bijeenkomsten (zoals de Dorpshuiskamer en de voorstelling van TOGO) voorlopig niet plaatsvinden. De zelfstandige huurders van de Tille (zoals de kapper en de fysio) bepalen zelf of en hoe de activiteiten doorgang vinden.

Lees meer
Bericht Kits Primair

11 februari — De directeur van Kits Primair heeft in een persbericht zijn overwegingen uiteengezet waarom de kinder- en peuteropvang naar de Wenteling in Balinge zal verhuizen. De notitie is te vinden op de pagina van Dorpsbelang.

Lees meer
Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Witteveen

10 februari — Dorpsbelang nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 april 2020 om 20.00 uur in Dorpshuis de Tille.

Lees meer
Gemeente kondigt prijsvraag MOEK 2020 aan

8 februari 2020 — Voor de vijfde keer organiseert de gemeente Midden-Drenthe de prijsvraag Mooi Op Eigen Kracht (MOEK) voor de dorpen, wijken, straten en buurten in Midden-Drenthe. Voor de editie MOEK 2020 is maar liefst € 30.000,- aan prijzengeld beschikbaar. Uiterlijk 20 april 2020 ontvangt de gemeente graag de plannen.

Lees meer