Dorpsbelang Witteveen

Missie en Statuten

Recente documenten Dorpsbelang

Juni 2024

Concept notulen ALV 19 juni 2024

Mei 2024

Agenda ALV

Brief informatiepakket

Volmachtiging ALV

Concept notulen ALV 14 juni 2023

Jaarverslag

Structuur Dorpsvisie

Maart 2024

Extra Nieuwsbrief maart 2024

Nieuwsbrief maart 2024

Februari 2024

Profiel voorzitter

Profiel secretaris

Profiel penningmeester

Januari 2024

Nieuwsbrief januari 2024

December 2023

Nieuwsbrief december 2023

November 2023

Nieuwsbrief november 2023

Oktober 2023

Nieuwsbrief oktober 2023

Juli 2023

Nieuwsbrief 12 juli 2023

Juni 2023

Concept verslag ALV 14 juni 2023

Nieuwsbrief 28 juni 2023

Mei 2023

Algemene Ledenvergadering 14 juni 2023

ALV punt 2. Concept notulen 26-10-2022

ALV punt 2. Concept notulen 25-5-2022

ALV punt 6. Huishoudelijk reglement concept

ALV punt 9. Jaarverslag/Jaarplan

ALV punt 10. Dorpsvisie

Nieuwsbrief 16 mei 2023

Nieuwsbrief 2 mei 2023

April 2023

Nieuwsbrief 20 april 2023

Concept notulen ALV 26 oktober 2022

Rapportage gem. Midden-Drenthe april 2023

Rapportage gem. Midden-Drenthe april 2022

Maart 2023

Nieuwsbrief 22 maart

Reactie op concept Woonvisie 2023-2027

Nieuwsbrief 8 maart

Februari 2023

Nieuwsbrief 23 februari

Nieuwsbrief 7 februari

Januari 2023

Nieuwsbrief 4. DBW

December 2022

Nieuwsbrief 3. DBW

Oktober 2022

Voorstel statutenwijziging voor ALV

September 2022

Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2022

Juni 2022

Concept notulen Algemene Ledenvergadering 25 mei 2022

Mei 2022

Agenda Algemene Ledenvergadering 25 mei 2022
Jaarverslag mei 2021 – mei 2022
Concept notulen Algemene ledenvergadering 25 augustus 2021

Maart 2022

Nieuwsbrief 2. DBW

Januari 2022

Nieuwsbrief 1. DBW

November 2021

Resultaten enquête verkeersveiligheid Witteveen

Evaluatie enquête verkeersveiligheid

Augustus 2021

Concept notulen Algemene ledenvergadering 25 augustus 2021

Agenda algemene ledenvergadering 25 augustus 2021

Filmpje “De Kracht van Witteveen 1” op Youtube

Filmpje “De Kracht van Witteveen 2” op Youtube

Juli 2021

Jaarverslag Dorpsbelang 2020-2021

Maart 2021

Notitie “De Kracht van Witteveen”

September 2020

Functieverbreding Tille

Augustus 2020

Agenda algemene ledenvergadering 19 augustus 2020

Corona spelregels ALV

Juli 2020

Convenant Streek IKC Balinge

Juni 2020

Projectplan Voedselbos werkgroep Bos en Ommetje

Maart 2020

Jaarverslag Dorpsbelang 2019

Februari 2020

Persbericht Kits Primair over verhuizing kinder- en peuteropvang

December 2019

Intern verslag gesprek RvT Kits Primair
Gespreksnotitie dorpsbudget

Oktober 2019

Resultaten dorpsbijeenkomst dorpsbudget