Naoberkracht

Naoberkracht

Heeft u vragen of misschien hulp nodig? Wanneer u bijvoorbeeld (even) niet meer in staat bent om dit zelf te regelen. Of u weet niet waar u de hulp kunt halen? Dan kunt u bij ons duo Naoberkracht, Josina en Renda terecht.

Zij weten de weg en kunnen u verder helpen. Zij kijken eerst met u wat mogelijk is in het dorp. Zij zijn de afgelopen jaren bij alle bewoners van 18 jaar en ouder op bezoek geweest en zij weten ook wat deze bewoners voor anderen in het dorp willen en kunnen doen. Ze hebben een digitale kaartenbak met talenten van dorpsbewoners aangelegd en kunnen deze gebruiken. En als de hulp niet door andere dorpsbewoners kan worden geboden weten zij ook waar zij de informatie voor u kunnen halen.

Nieuwe bewoners worden ook door hen bezocht, zodat ook deze talenten aan de kaartenbak kunnen worden toegevoegd.

Heeft u behoefte aan deelname aan ontmoeting met dorpsgenoten of heeft u ideeën voor ontmoetingsactiviteiten? Dan kunt u ook bij hen terecht.

Meer informatie over de resultaten van Naoberkracht vindt u hier.

Renda Lohr en Josina Wielink – contactpersonen
06 148 90 113

Foto: Roel Seele