Naoberkracht

Heeft u vragen of misschien hulp nodig? Wanneer u bijvoorbeeld (even) niet meer in staat bent om dit zelf te regelen. Of u weet niet waar u de hulp kunt halen? Dan kunt u bij ons duo Naoberkracht, Josina en Renda terecht.

Zij weten de weg en kunnen u verder helpen. Zij kijken eerst met u wat mogelijk is in het dorp. Zij zijn de afgelopen jaren bij alle bewoners van 18 jaar en ouder op bezoek geweest en zij weten ook wat deze bewoners voor anderen in het dorp willen en kunnen doen. Ze hebben een digitale kaartenbak met talenten van dorpsbewoners aangelegd en kunnen deze gebruiken. En als de hulp niet door andere dorpsbewoners kan worden geboden weten zij ook waar zij de informatie voor u kunnen halen.

Nieuwe bewoners worden ook door hen bezocht, zodat ook deze talenten aan de kaartenbak kunnen worden toegevoegd.

Heeft u behoefte aan deelname aan ontmoeting met dorpsgenoten of heeft u ideeën voor ontmoetingsactiviteiten? Dan kunt u ook bij hen terecht.

Meer informatie over de resultaten van Naoberkracht vindt u hier.

Renda Lohr en Josina Wielink – contactpersonen
06 148 90 113

Foto: Roel Seele

Projectachtergrond

Het dorp Witteveen is al vanaf 2012 bezig met zich voor te bereiden op de gevolgen van de veranderende bevolkingssamenstelling (ontgroening & vergrijzing). Dat heeft  o.a. in 2016 geleid tot het aanstellen van het Duo Naoberkracht. Twee dorpsbewoners die de functie van dorpsondersteuners uitvoeren tegen een kleine vergoeding.

In twee jaar tijd hebben zij alle 18+ bewoners van het dorp bezocht om in kaart te brengen wat  bewoners op basis van wederkerigheid kunnen bieden, zodat zij vraag en aanbod aan elkaar kunnen verbinden. En daar waar nodig leggen zij de relatie met Gemeente (WMO), Welzijns- en Zorgorganisaties. Samen met deze partners is in het project Naoberkracht het doel geformuleerd de grens tussen informele zorg en de formele zorg te bepalen. 

Naast deze individuele bemiddeling is een belangrijk onderdeel van het project de organisatie van collectieve welzijnsactiviteiten (ontmoeting, gezonde leefstijl, sport en beweging) en collectieve voorzieningen (vervoer, tuinonderhoud etc). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met diverse dorpsorganisaties. 

Het project constateert dat deze totale inzet inmiddels heeft geleid tot vergroting van de leefbaarheid van het dorp waarbij sprake is van een grotere zelfredzaamheid en versterking van eigen netwerken van de inwoners. Dit is in 2017 bevestigd met de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs van de LVVK, de Henk Aalderinkprijs van de P10 en in 2019 met een Europese Award.