Standaard

Werkgroep Verkeersveiligheid Witteveen

In het voorjaar van 2020 werd door de werkgroep verkeersveiligheid i.s.m. Veilig Verkeer Nederland een enquête gehouden in het dorp over hoe dorpsbewoners de verkeersveiligheid in ons dorp ervaren.
Om de enquête te kunnen onderbouwen, werden op drie plekken in het dorp (Smeengeweg, Kanweg, Talmaweg) binnen de bebouwde kom metingen gehouden. Over de resultaten daarvan heeft de werkgroep vorige week maandagavond, 31 oktober, een delegatie van de gemeenteraad geïnformeerd. Bekijk de presentatie hier.
De raadsleden waren vooral erg onder de indruk van de uitkomst van de metingen: van de in totaal ongeveer 12500 metingen over een langere periode werd er door gemiddeld 60% te hard gereden. Met uitschieters tot wel 90 km/uur.
Er is met de gemeenteraad gesproken over mogelijkheden dit probleem op te lossen. Daarbij is gekeken wat er op korte termijn en lange termijn mogelijk is.
Enerzijds gaat het natuurlijk om bewustwording en gedragsverandering, en jammer genoeg gaat dit ook vaak over eigen dorpsbewoners (korte termijn).
Anderzijds zijn er veranderingen in de infrastructuur nodig (lange termijn). Er is vooral ook gesproken over de aanleg van fietspaden, waarbij de grootste prioriteit uitgaat naar een fietspad voor de kinderen die naar de school in Balinge moeten (Smeengeweg). In her voorjaar van 2023 komt er (eindelijk) een fietspadenplan en we hopen dan dat Witteveen een prioriteit is.

In de gemeenteraad van afgelopen donderdag is er al wel een motie ingediend om Witteveen als prioriteit te benoemen, maar we zullen eerst de uitkomst van het fietsplan af moeten wachten om te zien of dat echt zo is. 

De werkgroep en Dorpsbelang houden dit in de gaten.
De werkgroep gaat binnenkort een Plan van Aanpak uitwerken, waarbij vooral gekeken gaat worden wat op korte termijn realiseerbaar is.