Een sterk Dorpsbelang is de organisatie die, samen met de Witteveners, een leefbaar dorp nastreeft. Dorpsbelang is namens hen een volwaardig gesprekspartner voor derden.
Dit is de missie van Dorpsbelang Witteveen

Op 28 maart verschijnt op deze plaats de dorpsview, een 360 graden-video over Witteveen

Dorpsnieuws

Dorpsbelang Witteveen nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering

Dorpsbelang Witteveen nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 maart om 20.00 uur in dorpshuis de Tille. De bijbehorende stukken (waaronder de concept notulen van de ALV 05 april 2017) zullen in de volgende S & O en de website dorpwitteveen.nl gepubliceerd worden. Deze stukken liggen vanaf 19.45 uur ook ter inzage Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering Agenda: Welkom, opening, mededelingen en vaststellen agenda Vastellen concept notulen ALV 05 april 2017 Financieel jaarverslag 2017 wordt toegelicht door de penningmeester Patricia Keizer Verslag kascontrolecommissie bestaande uit Els den Os en Ryan Schepers. Verkiezing lid kascontrole, aftredend Els den Os Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Yvon Veldhoen en Sylvia Keizers; voorgedragen als nieuw bestuurslid- Cora Prijs Uitgenodigd: bestuur van de Tille met een toelichting op de stand van zaken. Uitgenodigd: Lustrumfeest commissie met toelichting op financieel verslag lustrumfeest 2016. PAUZE […]

Inbraak op onze school in Balinge

Er is 24 januari op woensdag avond ingebroken. Er zijn 15 chromebooks gestolen, het waren eigenlijk 16. Maar ze hebben 1 laten vallen op de parkeerplaats. Ze hebben met een koevoet het raam open gebroken. Maar er zijn geen sporen en ook geen vingerafdrukken gevonden, er was politie in de klas en een mevrouw van het forensisch instituut. En ze hebben de koffer met chromebooks via buiten, uit het raam getrokken. We  hadden geluk want er zat een slot aan de verwarming en als ze de verwarming kapot hadden gemaakt, dan was de school onder water gelopenWe zijn best wel geschrokken van de inbraak. Niek in ‘t Hout en Nick Daling

Schrijf vast in uw agenda: de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang zal plaats vinden op woensdagavond 28 maart.

Vervolg Openbaar Vervoer. In het laatste nummer van de S&O van 2017 schreven we dat we weer in overleg zijn met het OV bureau over het terug krijgen van buslijn 37 door Witteveen. We hadden samen met de Broekstreek en Nieuw Balinge een alternatieve route aangeleverd. Een route die aansluit bij de buslijn als een scholierenvoorziening en die aan alle voorwaarden leek te voldoen (o.a. dat de route niet langer dan 90 minuten mocht duren). Onlangs hadden we weer gezamenlijk een overleg met het OV bureau op het gemeentehuis en daar hoorden we het ,toch wel teleurstellend, bericht dat onze alternatieve route toch nog te veel problemen heeft waardoor het niet mogelijk lijkt. De onderhandelingen gaan door, binnenkort is er een vervolgoverleg. We hopen natuurlijk dat er nog een alternatief wordt gevonden, maar onze verwachtingen daarop zijn niet meer groot. Maar wie weet……we blijven het proberen…. en we blijven jullie […]

Meer dorpsnieuws
Lees de Sport en Ontspanning online
Archief S&O

Naoberkracht

 • Persbericht

  Persbericht P10-Naoberschap Witteveen wint Henk Aalderink-prijs (1)

 • 1 jaarevaluatie

  Tussentijdse evaluatie Naoberkracht Witteveen Het project Naoberkracht is in oktober 2016 gestart, daarom was het tijd voor een gedegen evaluatie. Hieronder staan de belangrijkste conclusies. Bent u benieuwd naar de totale notitie ‘Naoberkracht Witteveen’ klik dan op deze link 1 jaarevaluatie Naoberkracht Deze evaluatie is niet alleen beschikbaar voor de dorpsbewoners maar ook voor anderen. […]

 • Woensdag, 15 november: Gezonde Leefstijl

  Hoe leef je zo gezond mogelijk, wat moet je daarvoor doen? En misschien wel laten? Gezond eten en bewegen, dan weet je toch zeker dat het goed zit met je leefstijl? Of…is er meer voor nodig? En welke stappen moet je dan zetten? Nergens bestaan zoveel vragen over als over gezondheid. En over de talrijke […]

De Dorpsagenda

 1. Dorpshuiskamer

  februari 21 @ 10:00 - 13:00
 2. Koersbal

  februari 21 @ 13:30 - 16:00
 3. TOGO uitvoering

  februari 24 @ 19:00 - 23:30

De visie van DBW

Sterk

 • Open-communicatie is het middel van DBW om de Witteveners te informeren en activiteiten met elkaar te verbinden.
 • DBW heeft een antenne voor hetgeen er speelt in het dorp en doet daar gericht wat mee.
 • DBW-activiteiten hebben een faciliterende en stimulerende werking.

Samen, Leefbaar

 • Samen is voor DBW: vóór iedereen en mét iedereen.
 • Interactief en samen met de dorpsbewoners. Dus meer actie, ook naar mensen die nog niet betrokken zijn. Alle bewoners moeten zich thuis voelen.
 • Maximale sociale samenhang in het dorp en optimale toegang tot basisvoorzieningen voor alle inwoners.
 • Het gaat niet alleen om de bestaande -, maar ook om de toekomstige voorzieningen.

Volwaardige gesprekspartner

 • Namens de Witteveners is DBW formeel gesprekspartner van alle instanties waarbij het belangrijk is om aan tafel te zitten om de belangen van het dorp te behartigen.
 • DBW zorgt voor een duurzame en adequate vertegenwoordiging.
Meer over DBW